Spørsmål om brudd på kontradiksjon i sak om besøksforbud

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 24.09.2013, HR-2013-02009-U, (sak nr. 2013/1757), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Torkil Jan Røseid) mot B (advokat Olga Halvorsen)

Dommere: Gjølstad, Indreberg og Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen