Spørsmål om det i straffesak kan fremlegges opplysninger om hvilke telefonnummer det er blitt kommunisert med fra telefoner tilhørende en advokat

Høyesteretts kjennelse, 11.10.2013, HR-2013-02131-U, (sak nr. 2013/1692), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Arvid Sjødin)

Dommere: Skoghøy, Indreberg, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen