Spørsmål om foretaksstraff ved grov korrupsjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 24.04.2013, HR-2013-00866-U, (sak nr. 2012/2114), straffesak, anke over dom

A AS (advokat Cato Schiøtz) mot Den offentlige påtalemyndighet (førstestatsadvokat Arnt Angell)

Dommere: Utgård, Normann, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen