Spørsmål om to fengslingskjennelser kan gjengis offentlig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 12.02.2013, HR-2013-00348-U, (sak nr. 2013/155), straffesak, anke over kjennelse

A AS

Dommere: Justitiarius Schei, dommerne Øie og Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen