Spørsmål om utsettelse av hovedforhandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 18.01.2013, HR-2013-00102-U, (sak nr. 2012/2125), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Svein Aage Valen) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen