Straffutmåling for trygdebedrageri

Høyesteretts ankeutvalgs dom, 07.10.2013, HR-2013-02099-U, (sak nr. 2013/1532), straffesak, anke over dom

A (advokat Kristen S. Fari) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Stabel, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen