Varetektsfengsling etter frifinnende dom i tingretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 04.06.2013, HR-2013-01189-U, (sak nr. 2013/1070), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Robert D. Hovland)mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Matheson, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen