Videre anke i sak om varetektsfengsling etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.04.2013, HR-2013-00891-U, (sak nr. 2013/816), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Kjell T. Dahl) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Tjomsland, Tønder

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen