Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling pga gjentagelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 26.06.2013, HR-2013-01355-U, (sak nr. 2013/1232), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Djordje Borojevic) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Bull, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen