Videre anke over kjennelse om varetektsfengsling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 09.09.2013, HR-2013-01902-U, (sak nr. 2013/1698), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Lars Skjelbred) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Øie, Webster, Kallerud

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen