Videre anke over lagmannsrettens kjennelse om fortsatt varetektsfengsling pga unndragelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 08.01.2013, HR-2013-00033-U, (sak nr. 2013/18), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Trygve Staff) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Stabel, Webster, Matheson

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen