Anker fra domfelte over lagmannsrettens dom i sak om blant annet grov økonomisk utroskap og grove bedragerier

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse og beslutning, 05.03.2013, HR-2013-502-U, (sak nr. 2012/1896), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

II. B (advokat Erling O. Lyngtveit) mot Den offentlige påtalemyndighet

III. C mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Skoghøy, Normann, Bergsjø

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen