Høyesterett - sivil

Krav om naturalutlegg på ektefelleskifte

Høyesteretts dom, 12.12.2013, HR-2013-02582-A, (sak nr. 2013/938), sivil sak, anke over dom I. A (advokat Rolf Knudsen) mot B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) II. B (advokat Bjørn Eirik Ingebrigtsen) mot A (advokat Rolf Knudsen)

Stadfestelse av tvungen gjeldsordning

Høyesteretts kjennelse,  04.12.2013, HR-2013-02519-A, (sak nr. 2013/479), sivil sak, anke over kjennelse Lindorff Capital AS (advokat Kjell-Rune Birkelund) mot A (advokat Bendik Falch-Koslung)

Tvist i entrepriseforhold

Høyesteretts dom, 12.11.2013, HR-2013-02382-A, (sak nr. 2013/376), sivil sak, anke over dom I. Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar) mot Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) II. Narvik kommune (advokat Hans Augun Parmann) mot Brødrene Kiil AS (advokat Are Hunskaar)

Ligning av utenlandsk eier av skip

Høyesteretts dom 6.11.2013, HR-2013-02332-A, (sak nr. 2013/275), sivil sak, anke over dom, Staten v/Sentralskattekontoret for utenlandssaker (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot Teekay Nordic Holdings Inc. (advokat Finn Backer-Grøndahl)

Spørsmål om utvisningsvedtak

Høgsteretts dom 26.06.2013, HR-2013-01358-A, (sak nr. 2013/145), sivil sak, anke over dom Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Stub) mot A (advokat Jan M. Birkeland)

Gyldigheita av eit likningsvedtak

Høgsteretts dom, 19.06.2013, HR-2013-01303-A, (sak nr. 2012/2009), sivil sak, anke over dom A.L. Industrier AS (advokat Harald Willumsen) mot staten v/Skatt øst (advokat Morten Goller)

Grensegang for landskapsvernområde med grunnlag i jordskiftelova § 88 første ledd første punktum

Høgsteretts dom, 31.05.2013, HR-2013-01145-A, (sak nr. 2012/1907), sivil sak, anke over dom Anke I: Staten v/Miljøverndepartementet (advokat Arne-Martin H. Sørli) mot Edvin Eriksen mfl (advokat John Egil Bergem), Odd Erik Myren mfl. (advokat John Egil Bergem), Trygve Herrem, Alf Erik Lånke, Per Gunnar Myrslo Anke II: Håvard Reitås (advokat John Egil Bergem) mot staten v/Miljøverndepartementet...

Regulering av festeavgift

Høyesteretts dom, 22.05.2013, HR-2013-01073-A, (sak nr. 2012/1732), sivil sak, anke over dom Anita Jansen mfl. (advokat Bjørn Trygve Nilsen) mot Henning Frisch mfl. (advokat Tallag Andersen)

Statens mulige ansvar for mangelfull beskyttelse

Høyesteretts dom, 25.04.2013, HR-2013-881-A, (sak nr. 2012/1900), sivil sak, anke over dom Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (advokat Fanny Platou Amble) mot NN (advokat John Christian Elden) Rt-2013-588

Til toppen