Anker over dom i sivil sak ikke fremmet

Uke 52

Agder lagmannsretts dom 23. september 2013 i sak nr. 13-018783ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 23. desember 2013 i sak nr. 2013/2191

Uke 51

Borgarting lagmannsretts dom 9. oktober 2013 i sak nr. 12-068779ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 20. desember 2013 i sak nr. 2013/2292

Borgarting lagmannsretts dom 26. september 2013 i sak nr. 13-008725ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 18. desember 2013 i sak nr. 2013/2245

Gulating lagmannsretts dom 6. september 2013 i sak nr. 12-081254ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 17. desember 2013 i sak nr. 2013/2122

Borgarting lagmannsretts dom 27. august 2013 i sak nr. 12-017299ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 17. desember 2013 i sak nr. 2013/2214

Gulating lagmannsretts dom 15. november 2013 i sak nr. 13-053294ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 17. desember 2013 i sak nr. 2013/2331

Frostating lagmannsretts dom 23. oktober 2013 i sak nr. 12-192901ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 16. desember 2013 i sak nr. 2013/2330

Uke 50

Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2013 i sak nr. 12-020899ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 13. desember 2013 i sak nr. 2013/2118

Gulating lagmannsretts dom 1. juli 2013 i sak nr. 12-106554ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 12. desember 2013 i sak nr. 2013/2072

Frostating lagmannsretts dom 19. november 2013 i sak nr. 13-160614TVI-STRO, jf. ankeutvalgets beslutning 12. desember 2013 i sak nr. 2013/2298

Gulating lagmannsretts dom 14. oktober 2013 i sak nr. 13-014637ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/2307

Borgarting lagmannsretts dom 24. juni 2013 i sak nr. 12-014029ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/1562

Borgarting lagmannsretts dom 23. september 2013 i sak nr. 12-197040ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/2217

Gulating lagmannsretts dom 16. oktober 2013 i sak nr. 12-200329ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/2288

Gulating lagmannsretts dom 14. oktober 2013 i sak nr. 13-014637ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/2307

Borgarting lagmannsretts dom 27. september 2013 i sak nr. 13-013648ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 10. desember 2013 i sak nr. 2013/2229

Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2013 i sak nr. 12-170205ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2013 i sak nr. 2013/2138

Borgarting lagmannsretts dom 18. september 2013 i sak nr. 12-012261ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2013 i sak nr. 2013/2147

Gulating lagmannsretts dom 25. september 2013 i sak nr. 12-148338ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2013 i sak nr. 2013/2183

Borgarting lagmannsretts dom 28. juni 2013 i sak nr. 12-201380ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 9. desember 2013 i sak nr. 2013/1991

Uke 49

Borgarting lagmannsretts dom 25. september 2013 i sak nr. 12-034796ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 6. desember 2013 i sak nr. 2013/2139

Gulating lagmannsretts overskjønn 4. juli 2013 i sak nr. 12-096471SKJ-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 5. desember 2013 i sak nr. 2013/1971

Gulating lagmannsretts dom 13. september 2013 i sak nr. 12-141630ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 3. desember 2013 i sak nr. 2013/2112

Agder lagmannsretts dom 5. september 2013 i sak nr. 13-043091FØR-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 2. desember 2013 i sak nr. 2013/2089

Uke 48

Borgarting lagmannsretts dom 25. september 2013 i sak nr. 12-020825ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 29. november 2013 i sak nr. 2013/2207

Gulating lagmannsretts overskjønn 25. juni 2013 i sak nr. 12-037603SKJ-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2013 i sak nr. 2013/1945

Borgarting lagmannsretts dom 12. august 2013 i sak nr. 12-011448ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2013 i sak nr. 2013/1976

Borgarting lagmannsretts dom 23. september 2013 i sak nr. 12-180631ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2013 i sak nr. 2013/2199

Frostating lagmannsretts dom 4. september 2013 i sak nr. 13-008854ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 27. november 2013 i sak nr. 2013/2142

Gulating lagmannsretts dom 12. september 2013 i sak nr. 12-191353AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 26. november 2013 i sak nr. 2013/2155

Hålogaland lagmannsretts dom 20. juni 2013 i sak nr. 13-009562ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 25. november 2013 i sak nr. 2013/2053

Uke 47

Agder lagmannsretts dom 28. juni 2013 i sak nr. 12-177750ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 22. november 2013 i sak nr. 2013/1873

Borgarting lagmannsretts dom 6. juni 2012 i sak nr. 12-008589AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 22. november 2013 i sak nr. 2013/2023

Borgarting lagmannsretts dom 14. oktober 2013 i sak nr. 12-091834ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 22. november 2013 i sak nr. 2013/2185

Agder lagmannsretts dom 27. august 2013 i sak nr. 13-022308ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2013 i sak nr. 2013/2033

Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2013 i sak nr. 13-018399ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2013 i sak nr. 2013/2126

Gulating lagmannsretts dom 9. september 2013 i sak nr. 12-144598ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2013 i sak nr. 2013/2148

Gulating lagmannsretts dom 27. juni 2013 i sak nr. 11-019513ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 19. november 2013 i sak nr. 2013/1961

Uke 46

Borgarting lagmannsretts dom 7. juni 2013 i sak nr. 11-184075ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 15. november 2013 i sak nr. 2013/1949

Borgarting lagmannsretts kjennelse 4. juli 2013 i sak nr. 13-007270ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2013 i sak nr. 2013/1988

Eidsivating lagmannsretts dom 29. august 2013 i sak nr. 13-054174AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2013 i sak nr. 2013/2024

Borgarting lagmannsretts dom 2. september 2013 i sak nr. 12-065885ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2013 i sak nr. 2013/2054

Frostating lagmannsretts dom 9. juli 2013 i sak nr. 12-168809ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 13. november 2013 i sak nr. 2013/2056

Borgarting lagmannsretts dom 8. juli 2013 i sak nr. 12-028456ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2013 i sak nr. 2013/1935

Borgarting lagmannsretts dom 29. juli 2013 i sak nr. 13-006873ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2013 i sak nr. 2013/1937

Frostating lagmannsretts overskjønn 24. juni 2013 i sak nr. 12-167581SKJ-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2013 i sak nr. 2013/1982

Borgarting lagmannsretts dom 21. august 2013 i sak nr. 12-008899ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 12. november 2013 i sak nr. 2013/2052

Borgarting lagmannsretts dom 4. juli 2013 i sak nr. 13-045775AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/1934

Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2013 i sak nr. 12-032998ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/2013

Frostating lagmannsretts dom 5. september 2013 i sak nr. 13-028331ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/2015

Frostating lagmannsretts dom 19. august 2013 i sak nr. 12-157382ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/2016

Eidsivating lagmannsretts overskjønn 7. august 2013 i sak nr. 13-027778SKJ-ELAG, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/2017

Hålogaland lagmannsretts dom 3. oktober 2013 i sak nr. 13-013556ASD-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/2019

Uke 45

Gulating lagmannsretts dom 2. juli 2013 i sak nr. 12-110778ASD-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 8. november 2013 i sak nr. 2013/1997

Eidsivating lagmannsretts dom 9. august 2013 i sak nr. 12-147336ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 7. november 2013 i sak nr. 2013/1907

Eidsivating lagmannsretts dom 21. juni 2013 i sak nr. 12-174664ASD-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2013 i sak nr. 2013/1829

Borgarting lagmannsretts dom 18. juni 2013 i sak nr. 12-012226ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2013 i sak nr. 2013/1845

Agder lagmannsretts dom 17. september 2013 i sak nr. 13-085392ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2013 i sak nr. 2013/2057

Gulating lagmannsretts dom 7. juni 2013 i sak nr. 12-100599ASD-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 5. november 2013 i sak nr. 2013/1903

Frostating lagmannsretts dom 11. juli 2013 i sak nr. 13-015044ASD-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 4. november 2013 i sak nr. 2013/1901

Borgarting lagmannsretts dom 28. juni 2013 i sak nr. 12-026373ASD-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 4. november 2013 i sak nr. 2013/1915

Uke 44

Borgarting lagmannsretts dom 20. juni 2013 i sak nr. 11-196458ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 1. november 2013 i sak nr. 2013/1895 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgarting lagmannsretts dom 12. juni 2013 i sak nr. 12-005529ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 23. oktober 2013 i sak nr. 2013/1819

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgarting lagmannsretts dom 14. juni 2013 i sak nr. 12-111811ASD-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 23. oktober 2013 i sak nr. 2013/1797

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agder lagmannsretts dom 13. mai 2013 i sak nr. 12-148601ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 22. oktober 2013 i sak nr. 2013/1818

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uke 42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borgarting lagmannsretts dom 18. juni 2013 i sak nr. 13-051199ASD-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 18. oktober 2013 i sak nr. 2013/1663

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agder lagmannsretts dom 1. juli 2013 i sak nr. 12-122332ASD-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 18. oktober 2013 i sak nr. 2013/1828

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen