Anker over dom i straffesak ikke fremmet

Uke 51

Frostating lagmannsretts dom 12. september 2013 i sak nr. 13-006209AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 20. desember 2013 i sak nr. 2013/2078

Borgarting lagmannsretts dom 27. september 2013 i sak nr. 13-094678AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 20. desember 2013 i sak nr. 2013/2186

Agder lagmannsretts dom 9. oktober 2013 i sak nr. 13-081961AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 19. desember 2013 i sak nr. 2013/2159

Gulating lagmannsretts dom 13. september 2013 i sak nr. 13-113591AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 19. desember 2013 i sak nr. 2013/2174

Frostating lagmannsretts dom 26. september 2013 i sak nr. 13-035255AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 19. desember 2013 i sak nr. 2013/2273

Borgarting lagmannsretts dom 25. september 2013 i sak nr. 13-081111AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 18. desember 2013 i sak nr. 2013/2178

Gulating lagmannsretts dom 3. oktober 2013 i sak nr. 13-055020AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. desember 2013 i sak nr. 2013/2084

Gulating lagmannsretts dom 29. august 2013 i sak nr. 13-023232AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 16. desember 2013 i sak nr. 2013/2085

Borgarting lagmannsretts dom 11. oktober 2013 i sak nr. 13-058572AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 16. desember 2013 i sak nr. 2013/2135

Borgarting lagmannsretts dom 23. september 2013 i sak nr. 13-050669AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 16. desember 2013 i sak nr. 2013/2196

Gulating lagmannsretts dom 24. oktober 2013 i sak nr. 13-109934AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 16. desember 2013 i sak nr. 2013/2272

Uke 50

Gulating lagmannsretts dom 11. oktober 2013 i sak nr. 13-088928AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 13. desember 2013 i sak nr. 2013/2241

Frostating lagmannsretts dom 10. oktober 2013 i sak nr. 13-117756AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 12. desember 2013 i sak nr. 2013/2116

Borgarting lagmannsretts dom 16. september 2013 i sak nr. 13-015327AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/2069

Agder lagmannsretts dom 3. oktober 2013 i sak nr. 13-119596AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/2077

Frostating lagmannsretts dom 24. oktober 2013 i sak nr. 13-087044AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 11. desember 2013 i sak nr. 2013/2098

Uke 49

Borgarting lagmannsretts dom 29. august 2013 i sak nr. 13-079043AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 3. desember 2013 i sak nr. 2013/2027

Gulating lagmannsretts dom 26. september 2013 i sak nr. 13-101625AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 3. desember 2013 i sak nr. 2013/2076

Borgarting lagmannsretts dom 19. august 2013 i sak nr. 13-112184AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 2. desember 2013 i sak nr. 2013/2000

Uke 48

Borgarting lagmannsretts dom 11. september 2013 i sak nr. 13-094713AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 29. november 2013 i sak nr. 2013/1989

Eidsivating lagmannsretts dom 2. oktober 2013 i sak nr. 13-105424AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 29. november 2013 i sak nr. 2013/2060

Borgarting lagmannsretts dom 8. oktober 2013 i sak nr. 13-102928AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 29. november 2013 i sak nr. 2013/2146

Uke 47

Frostating lagmannsretts dom 16. oktober 2013 i sak nr. 13-048190AST-FROS, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2013 i sak nr. 2013/2133

Borgarting lagmannsretts dom 12. april 2013 i sak nr. 12-119915AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 21. november 2013 i sak nr. 2013/2097

Hålogaland lagmannsretts dom 17. september 2013 i sak nr. 13-066987AST-HALO, jf. ankeutvalgets beslutning 20. november 2013 i sak nr. 2013/1967

Gulating lagmannsretts dom 3. oktober 2013 i sak nr. 13-067027AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 20. november 2013 i sak nr. 2013/2099

Borgarting lagmannsretts dom 23. september 2013 i sak nr. 13-051652AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 19. november 2013 i sak nr. 2013/2044

Uke 46

Gulating lagmannsretts dom 24. oktober 2013 i sak nr. 13-099580AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2013 i sak nr. 2013/2100

Gulating lagmannsretts dom 18. april 2013 i sak nr. 12-180646AST-GULA/VD2, jf. ankeutvalgets beslutning 14. november 2013 i sak nr. 2013/2115

Agder lagmannsretts dom 21. juni 2013 i sak nr. 13-028825AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/1865

Agder lagmannsretts dom 13. september 2013 i sak nr. 13-096499AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/1925

Gulating lagmannsretts dom 16. august 2013 i sak nr. 13-046486AST-GULA/AVD1, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/1966

Borgarting lagmannsretts dom 9. september 2013 i sak nr. 13-123605AST-BORG/02, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/2020

Borgarting lagmannsretts dom 24. juni 2013 i sak nr. 13-089634AST-BORG/04, jf. ankeutvalgets beslutning 11. november 2013 i sak nr. 2013/2028

Uke 45

Borgarting lagmannsretts dom 30. mai 2013 i sak nr. 12-189228AST-BORG/03, jf. ankeutvalgets beslutning 8. november 2013 i sak nr. 2013/2010

Eidsivating lagmannsretts dom 30. august 2013 i sak nr. 13-004424AST-ELAG/, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2013 i sak nr. 2013/2004

Borgarting lagmannsretts dom 13. juni 2013 i sak nr. 13-011613AST-BORG/01, jf. ankeutvalgets beslutning 6. november 2013 i sak nr. 2013/1965

Gulating lagmannsretts dom 10. september 2013 i sak nr. 13-051025AST-GULA/AVD2, jf. ankeutvalgets beslutning 4. november 2013 i sak nr. 2013/1911

Agder lagmannsretts dom 26. august 2013 i sak nr. 13-065739AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 4. november 2013 i sak nr. 2013/1836

Uke 44

Agder lagmannsretts dom 16. august 2013 i sak nr. 12-188886AST-ALAG, jf. ankeutvalgets beslutning 1. november 2013 i sak nr. 2013/1953

 

 

Til toppen