Anke over lagmannsrettens domfellelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, 29.01.2014, HR-2014-00205-U, (sak nr. 2013/2301), straffesak, anke over dom

A (advokat Henrik Boehlke) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Tønder, Endresen, Bårdsen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen