Varetektsfengsling etter straffeprosessloven § 172

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse, 15.01.2015, HR-2015-00080-U, (sak nr. 2015/76), straffesak, anke over kjennelse

A (advokat Thomas Øiseth) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommere: Gjølstad, Utgård, Stabel

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen