Ligning av utenlandsk selskap

Høyesteretts dom 14. desember 2015, HR-2015-02488-A, (sak nr. 2015/466), sivil sak, anke over dom

Odfjell Rig Ltd. (advokat Henning Naas) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl) mot Staten v/Skatt vest (Regjeringsadvokaten v/advokat  Anders F. Wilhelmsen)

Dommere: Matheson, Falch, Bull, Øie, Schei

Ligning av utenlandsk riggselskap ble opphevet.

Høyesteretts flertall kom til at et utenlandsk riggselskap som hadde engasjert et norsk managementselskap til å bistå med utleie av riggen på bareboatvilkår på norsk sokkel, ikke drev utleievirksomhet i Norge gjennom managementkontrakten. Bistanden hadde preg av støttefunksjoner til den utenlandske virksomheten. Dette gjorde at inntektene fra bareboatavtalen ikke kunne beskattes her og at ligningen måtte oppheves.

Et mindretall på én dommer mente utleievirksomheten måtte stedfestes til Norge og at utleieselskapet derfor hadde begrenset skatteplikt hit. Unntaket for beskatning av borefartøy i "internasjonal virksomhet" kom dessuten ikke til anvendelse på et langvarig boreoppdrag på norsk sokkel.

Dommen gir veiledning for hva som skal til for at en utenlandsk virksomhet skal kunne anses drevet i Norge og derfor være pliktig til å svare skatt av inntekten her.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen