Avtaler om finansielle instrumenter

Høyesteretts dom 29.februar 2016, HR-2016-476-A, (sak nr. 2015/1486)

Danske Bank, NUF av Danske Bank A/S (advokat Olav Fredrik Perland)
Rettslig medhjelper: (advokat Kyrre Eggen) mot Bremanger kommune (advokat Per Andreas Bjørgan) Rettslig medhjelper: (advokat Ulf Larsen)

Dommere: Indreberg, Ringnes, Kallerud, Øie, Skoghøy

Bremanger kommunes avtaler fra 2006 og 2007 med Danske Bank om finansielle instrumenter er gyldige.

Administrasjonssjefen i Bremanger kommune inngikk i 2006 og 2007 på vegne av kommunen avtaler med Danske Bank i strid med kommunens finansreglement. Kommunen gjorde i 2010 gjeldende at avtalene var ugyldige. Høyesterett kom til at kommunen måtte reagert tidligere dersom den ville gjøre gjeldende at avtalene var ugyldige.

Dommen gir veiledning om forholdet mellom kommuneloven og avtalerettslige regler om fullmaktsforhold og passivitet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen