Foreldelse av krav om erstatning på innskudd i borettslag

Høyesteretts dom 24. november 2016, HR-2016-2399-A, (sak nr. 2016/152), sivil sak, anke over dom

Danske Bank NUF (advokat Anne Cathrine Røed) mot mot Ellen Christine Baiez, Betty Margarethe Nyvoll, Klaus Albrigtsen, Jeeraphaphnan Phoojeewon, Merete Karlsen, Hege Anita Nilsen, Daniel Halvorsen, Iris Anne Vik Halvorsen, Aud Jorunn Krogh Larsen, Håkon Henriksen, Hugo Edvardsen, Oddny Kjerstad, Fred Øystein Ås, Ragnhild Aursjø Kjeldsen, Ørnulf Rysst Andersen, Per Andreas Opshaug, Kurt Gaasland, Rolf Jorde, Vidar Sørensen, Irene Sørensen, Stine Ingebrigtsen, Svein Erik Løvli, Marita Adele Rabeti, Kurt Ivarsson Elverum, Ernest Tukov, Mohammed Saeid Rabeti, Reidar Lund, Espen Mikalsen, Kirsten Elisabet Heiberg Johnsen, Børge Olav Johnsen, Bjørn Ståle Strandli, Jenny Agnethe Hole, Arne Kristian Knutsen, Svein Hugo Hansen, Rebwar Salih Dalak, Barzo Rostami, Joakim Haugen, Linn Kristin Ingebrigtsen, Johan Martin Jensen, Per Øystein Aasen, Ronny Malmo, Karstein Hans Hansen, Helen Guttormsen, Alexandra Jara Olsen, An Magritt Breiby Hansen, Tor Jan Dinessen, Marit Nemine Fredheim, Marte Grey Hagan, Bård Martin Fredheim, Wiggo Østerås (advokat Thor Hager Torkildsen)

Dommere: Matheson, Noer, Arntzen, Indreberg, Utgård

Andelseiere i et borettslag vant frem med at et erstatningskrav mot en bank ikke var foreldet.

En rekke andelseiere i et borettslag som var gått konkurs, gikk til erstatningssøksmål mot en bank og krevde erstatning for innskudd i laget som var gått tapt.

Høyesteretts flertall kom til at foreldelsesfristen for andelseiernes krav ikke startet å løpe før andelen gikk tapt på grunn av konkursen. Avgjørende for vurderingen var borettslagslovens bestemmelse om at et borettsinnskudd ikke kan skilles fra andelen i laget. Det fremsatte kravet var derfor fremsatt i tide.

Et mindretall mente at borettslagslovens bestemmelses ikke kunne få betydning for foreldelsesspørsmålet og at kravet derfor var fremsatt for sent.

Avgjørelsen avklarer foreldelsesspørsmål i borettslagssammenheng.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen