Leietakers ansvar for skade på utleiers bygg forårsaket av leietakers virksomhet

Høyesteretts dom 29. juni 2016, HR-2016-1447-A, (sak nr. 2015/2355), sivil sak, anke over dom

KLP Skadeforsikring AS (advokat Lars Enger Barnholdt) mot Norsk Gjenvinning Miljøeiendommer AS  (advokat Ronny Lund)

Dommere: Endresen, Bull, Sæbø, Kallerud, Tønder

Høyesterett fant at leieavtalen, som bygget på en standard utarbeidet av Huseiernes Landsforbund, Forum for næringsmeglere og Næringsforeningen, måtte forstås slik at erstatningsplikt forutsatte mislighold av en eller flere av leietakers forpliktelser i leieforholdet. Mislighold var ikke påstått, og leietaker ble frifunnet for regresskrav fra utleiers forsikringsselskap. 

I dommen legger Høyesterett til grunn at en slik tolking samsvarer med en riktig forståelse av husleieloven § 5-8. Dommen inneholder også mer alminnelige synspunkter på tolking av standardavtaler utarbeidet av berørte bransjeorganisasjoner.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen