Prisoverslag ved elektroentreprise på boligeiendom

Høyesteretts dom 12. april 2016, HR-2016-761-A, (sak nr. 2014/2148), sivil sak, anke over dom

A, B (advokat Øystein Myre Bremset) mot Totaltek AS, dets konkursbo (advokat Svein Sulland)

Dommere: Sæbø, Noer, Tønder, Endresen, Stabel

En elektroentreprenør fikk ikke medhold i at prisopplysning han hadde gitt under utførelsen av elektroarbeider på en bolig i Oslo, ikke var prisoverslag.

Under utførelsen av elektroarbeider i forbindelse med full ombygging av en større bolig i Oslo, hadde entreprenøren gitt prisopplysning. Boligeier fikk medhold i at prisopplysningen var å anse som prisoverslag etter bustadoppføringslova § 41 tredje ledd, slik at entreprenørens krav på vederlag som hovedregel ikke kan overstige den opplyste pris vesentlig og høyst med 15 prosent. Ettersom lagmannsretten hadde lagt til grunn at det ikke var gitt prisoverslag, måtte lagmannsrettens dom oppheves.

Dommen gir veiledning for innholdet av reglene om prisoverslag i bustadoppføringslova § 41 og håndverkertjenesteloven § 32, som regelen i bustadoppføringslova har sitt mønster i, og som begge gjelder forbrukerforhold.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen