7 års fengsel for drapsforbund

Høyesteretts dom 4. november 2016, HR-2016-2269-A, (sak nr. 2016/1151), straffesak, anke over dom

A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Trude Antonsen)

Dommere: Matheson, Normann, Bergsjø, Bull, Indreberg

En familiefar ble dømt til syv års fengsel for å ha gjort avtale om drap (drapsforbund) og for familievold. 

En 17 år gammel jente av utenlandsk opprinnelse innledet et kjæresteforhold til en jevngammel gutt. Forholdet møtte stor motstand i hennes familie. Faren gjorde avtale med noen som sa seg villig til å drepe kjæresten for 250 000 kroner. Han brukte også vold mot datteren. De som skulle drepe kjæresten, nøyde seg med å banke ham opp, men lurte jentas far til å tro at den unge gutten var drept. Faren utbetalte da pengesummen for det han trodde var et utført drap. 

Høyesterett satte den samlede straffen til fengsel i syv år. Dommen gir veiledning for straffenivået for denne type handlinger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen