Straff for korrupsjon

Høyesteretts dom 30. august 2016, HR-2016-1834-A, (sak nr. 2016/455), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Guro Hansson Bull) mot A (advokat Frode Sulland), B (advokat Arne Gunnar Aas)

Dommere: Bull, Falch, Bergsjø, Matheson, Indreberg

Det tyske MAN-konsernet hadde for noen år tilbake et internasjonalt bestikkelsesprogram som viste seg å ha forgreninger til to norske busselselskaper. Etterforskningen avdekket også korrupsjonshandlinger uten tilknytning til MAN-saken. Høyesterett behandlet straffutmålingen for den tidligere innkjøpssjefen i ett av busselskapene, samt for MANs salgssjef i Norge.

Den tidligere innkjøpssjefen fikk straffen skjerpet med et halvt år i forhold til lagmannsrettens dom, til fengsel i fire år og seks måneder. Det ble særlig pekt på at han etter at han hadde sluttet i busselskapet, fortsatte med korrupsjon i sin nye virksomhet.

Salgssjefen ble i Høyesterett dømt til fengsel i fire år og ni måneder, det samme som i lagmannsretten. Det ble tillagt vekt at han for så vidt var en liten brikke i et stort korrupt system, men han var over flere år en helt sentral person for den korrupsjonen som skjedde i Norge.

Dommen gir veiledning om straffenivået i korrupsjonssaker. Det understrekes at det er like straffverdig å betale bestikkelser som å motta dem, og at ledelsen i offentlige eide selskaper som utfører sentrale offentlige oppgaver, må bedømmes etter den samme strenge norm som offentlige tjenestemenn. Det samme gjelder den som bestikker slike personer.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen