Produksjon av marihuana med profesjonelt preg – straffutmåling

Høyesteretts dom 16. mars 2016, HR-2016-591-A, (sak nr. 2015/2076), straffesak, anke over dom

I. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

II. B (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

III. C (advokat Frode Sulland) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

IV. D (advokat Brynjulf Risnes) mot Den offentlige påtalemyndighet (kst. statsadvokat Andreas Schei)

Dommere: Falch, Kallerud, Stabel, Bårdsen, Skoghøy

Høyesterett la til grunn at straffen for profesjonell produksjon av marihuana, med sikte på å frembringe omkring 75-80 kilo røykbart materiale med normal styrkegrad, tilsvarte omkring fem års fengsel. Straffen måtte imidlertid reduseres med ca. seks måneder for tilståelser og ca. ni måneder for lang saksbehandlingstid. Det ble lagt lite vekt på en alvorlig psykisk lidelse på handlingstiden hos en av de domfelte fordi den i det vesentligste skyldtes selvforskyldt rusmisbruk.

Avgjørelsen har betydning for straffutmålingen i saker om profesjonell tilvirkning av marihuana, herunder for hvordan produksjonskapasiteten skal beregnes og bedømmes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen