Straff for dataheleri – nedlastning og deling av store mengder fotografier og filmer av unge kvinner fra nettet uten samtykke

Høyesteretts dom 3. november 2016, HR-2016-2263-A, (sak nr. 2016/1636), straffesak, anke over dom

I. A (advokat John Christian Elden) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen)

II. Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Kirsti Elisabeth Guttormsen) mot A (advokat John Christian Elden)

Dommere: Stabel, Webster, Bull, Normann, Øie

En ung mann hadde ved bruk av torrent-teknologi lastet ned og indirekte delt i alt 36 270 filer med bilder av unge kvinner. Bildene var av privat karakter, for en stor del nakenbilder. , De fleste bildene var "selfies" – opprinnelig delt av kvinnene selv i sosiale medier som "Snapchat" – i tiltro til at de ikke kunne eller ville bli spredt videre. Uten kvinnenes samtykke hadde disse bildene blitt spredt på internett gjennom nettsteder hvor brukerne i nettfora kunne utveksle bilder av kvinner. Et særlig formål med slik deling var – så langt mulig – å dele bilder av identifiserte kvinner. De bildene som domfelte delte med andre i fildelingsverktøyet, stammet opprinnelig fra slike nettsteder, og var sortert i undermapper etter fylke og navn slik at mange av kvinnene lett kunne identifiseres. Høyesterett kom til at straffen for dette isolert sett måtte settes til fengsel i fire måneder. 

Saken fastsetter straffenivået for ulovlig nedlastning og spredning av andres bilder.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen