Straffutmåling for innførsel av blåvalium

Høgsterettsdom 1. september 2016, HR-2016-1856-A, (sak nr. 2016/764), straffesak, anke over dom

A (advokat Berit Reiss-Andersen) mot Den offentlege påtalemakta (statsadvokat Jan Tallaksen)

Dommarar: Noer, Bårdsen, Matheson, Ringnes, Endresen

Ein 51 år gammal mann blei dømd til fengsel i 1 år for utenleg forsøk på ulovleg innførsel av vel 30 500 valiumtablettar.

Mannen hadde saman med ein kamerat kjøpt tablettane i Thailand i den tru at det var blåvalium. Det viste seg at det var astmamedisin utan nokon rusverknad. 

Dommen gir rettleiing for fastsetjing av straff for ulovleg omgang med valium, og inneheld ein gjennomgang av verkestoffet i valium og normal rusdose.

Les heile avgjerda

Til toppen