Avgjørelser 2019

Alle avgjørelser

Fellesstraff ved narkotikalovbrudd

Høyesteretts dom 18. september 2019, HR-2019-1757-A, (sak nr. 19-75880STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Erik Alfheim)

Rekkevidden av fremtidsfullmakt

Høyesteretts kjennelse 18. september 2019, HR-2019-1758-A, (sak nr. 19-11479SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   A (advokat Bent Endresen) mot B, C (advokat Janne Karin Rasmussen)

Inndragning av bruksrett til domenenavn

Høyesteretts dom 17. september 2019 dom, HR-2019-1743-A, (sak nr. 19-057105STR-HRET), straffesak, anke over dom.  Imcasreg8 (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Elisabeth Harbo-Lervik)

Anke over drapsdom

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 16. september 2019, HR-2019-1747-U, (sak nr. 19-124523STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Varetektsfengsling - kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. september 2019, HR-2019-1738-U, (sak nr. 19-134531STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Ole Lien) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ninne Snorrason)

Skattlegging av utenlandskregistrert verdipapirfond

Høyesteretts dom 11. september 2019, HR-2019-1726-A, (sak nr. 18-183750SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Staten v/Skatteetaten (advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup) mot Storebrand International Private Equity V Limited (advokat Henning Harborg) (Rettslig medhjelper: advokat Finn Backer-Grøndahl)

Forbud mot bruk av Lovdatas databaser

Høyesteretts kjennelse 11. september  2019, HR-2019-1725-A, (sak nr. 19-22475SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.   Fredrik Ljone, Håkon Wium Lie (advokat Halvor Manshaus) mot Stiftelsen Lovdata (advokat Jon Wessel-Aas)

Ankenektelse - Legemsbeskadigelse med døden til følge

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. september 2019, HR-2019-1685-U, (sak nr. 19-081520STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Påtalemyndigheten

Befatning med seksualisert barnedukke

Høyesteretts dom 10. september 2019, HR-2019-1715-A, (sak nr. 19-78768STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Hugo Henstein)

Egenandel for sykehjemsopphold

Høyesteretts dom 6. september 2019, HR-2019-1696-A, (sak nr. 19-001947SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Knut Helge Hurum) mot Tromsø kommune (Kommuneadvokaten - Tromsø kommune v/advokat Jørgen Aas Eide), Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingrid Skog Hauge)

Straffutmåling ved mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 3. september 2019, HR-2019-1675-A, (sak nr. 19-59294STR-HRET), straffesak, anke over dom.  I. Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) mot A (advokat Aasmund Olav Sandland) II. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Arne Ingvald Dymbe) III. A (advokat Aasmund Olav Sandland) mot B (advokat Halvard Helle)

Anke over beslutning i Lime-saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. september 2019, HR-2019-1658-U, (sak nr. 19-122151STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A, B, C, D, E, F (advokat Gro Sigrid Bache Wildhagen), G, H, I, J, K (advokat Lene Tønset), L (advokat Monica Melgård), Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot M (advokat Kim Ellertsen, advokat Bernt Heiberg), N (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick...

Motregning i alderspensjon

Høyesteretts dom 2. september 2019, HR-2019-1662-A, (sak nr. 19-4335SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  A (advokat Karl Nicolai Vogt Skjerdal), Utdanningsforbundet (partshjelper) (advokat Nicolay Skarning) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Hilde Ruus)

Straff for avliving av katt

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1645-A, (sak nr. 19-59656STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Narkotikaprogram med domstolskontroll

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1643-A, (sak nr. 19-45735STR-HRET), straffesak, anke over dom.  I.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Birgitte Istad) mot A (advokat John Christian Elden)

Straffutmåling ved kroppsskade

Høyesteretts dom 28. august 2019, HR-2019-1644-A, (sak nr. 19-66782STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Ankefrist

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. august 2019, HR-2019-1628-U, (sak nr. 19-123251STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Vivild Omdal Bredal)

Gyldigheten av oppsigelse av husleiekontrakter

Høyesteretts ankeutvalgs dom 27. august 2019,  HR-2019-1637-U, (sak nr. 19-117458SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A, B, C (advokat Anne Mette Hårdnes) mot X kommune (advokat Lars-Henrik Windhaug)

Avvisning av søksmål på grunn av manglende domsmyndighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. august 2019, HR-2019-1577-U, (sak nr. 19-87874SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Leif Magne Tandstad (advokat Erling Torbjørnsson Eggen v/advokatfullmektig Anne Christina Ødegaard) mot HSBC Holdings plc, HSBC Bank plc, HSBC Bank plc (advokat Alexander Michael Plows)

Samtykke til å påberope nytt påstandsgrunnlag for Høyesterett ble ikke gitt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 15. august 2019, HR-2019-1556-U, (sak nr. 18-077187SIV-HRET), sivil sak, anke over dom I. AtB AS (advokat Goud Helge Homme Fjellheim) mot Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfsen Thue), (Rettslig medhjelper: advokat Christian Henrik Prahl Reusch), Næringslivets Hovedorganisasjon (partshjelper, advokat Morten Goller) II. Fosen-Linjen AS (advokat Anders Tholfse...

Gjengangertillegget

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 8. august 2019, HR-2019-1504-U, (sak nr. 19-114837STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Carl-Christian Grythe Hoff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Ransaking

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 31. juli 2019, HR-2019-1468-U, (sak nr. 19-111355STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Bernt Kallevik Dahlsveen)

Fengsling. Anførsler om ulovlig isolasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 26. juli 2019, HR-2019-1455-U, (sak nr. 19-111864STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Haakon Åsli Skogstad) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen)

Opphevelse - klage over utleggsforretning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. juli 2019, HR-2019-1384-U, (sak nr. 19-099768SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A mot Kredinor Finans AS (advokat Elisabeth Agnes Essholt Selvik)

Uaktsom narkotikainnførsel

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning, HR-2019-1311-U, (sak nr. 19-096924STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Ragnhild Cathrine Torgersen) mot Påtalemyndigheten

Samordning av straffedommer

Høyesteretts kjennelse 28. juni 2019, HR-2019-1261-A, (sak nr. 19-035777STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Blix Gundersen)

Opphevelse av dom fordi siktede skulle vært innkalt

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1267-A, (sak nr. 19-029012STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Anders Morten Brosveet) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Kari Hangeland Buvik)

Tiltale for drapsforsøk

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1259-A, (sak nr. 19-017044STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Øyvind Bratlien), B (Bistandsadvokat: advokat Erik Ulvesæter)

Tvangsadopsjon

Høyesteretts dom 28. juni 2019, HR-2019-1272-A, (sak nr. 19-051417SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Odd Arild Helland), B (advokat Svein Kjetil Lode Svendsen) mot X kommune (advokat Jens Otto Haugland)

Straffansvar for formuesforringelse før konkurs

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1234-A, (sak nr. 19-009758STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jens Halvard Bachke)

Habilitet for meddommer i straffesak

Høyesteretts dom 27. juni 2019, HR-2019-1245-A, (sak nr. 19-053595STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Jens Olav Sæther)

Registrering av DNA-profil

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1226-A, (sak nr. 19-014740SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Knut-Fredrik Haug-Hustad)

Flytting med barn til Italia

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1230-A, (sak nr. 19-009047SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Mette Renholt Ackenhausen) mot B (advokat Leif Oscar Olsen)

Krav om tilleggsvederlag for plunder og heft

Høyesteretts dom 26. juni 2019, HR-2019-1225-A, (sak nr. 18-175510SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper: advokat Johnny Johansen) mot Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) II. Hab Construction AS (advokat Nils-Henrik Pettersson) mot Oppland fylkeskommune (advokat Arve Martin Bjørnvik) (Rettslig medhjelper...

Eiendomsskattesaken i Oslo

Høyesteretts dom og kjennelse 25. juni 2019, HR-2019-1198-A, (sak nr. 18-193373SIV-HRET og sak nr. 19-002038SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/assisterende kommuneadvokat Trine Riiber), advokat Bodil Høstmælingen, KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) mot John Sverre Svendsen (grupperepresentant) (advokat Bettina Banoun) II. John Sverre Svendsen...

Bedriftsspionasje

Høyesteretts dom 25. juni 2019, HR-2019-1218-A, (sak nr. 19-027848STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Brynjulf Risnes) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Håvard Ryengen)

Tomtefeste

Høyesteretts dom 24. juni 2019, HR-2019-1206-A, (sak nr. 18-179157SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Mallin Eiendom AS, Stiftelsen Karibu (advokat Carina Orge Borchgrevink Næss) mot Marianne Cecilia Lundin m.fl. (advokat Anders Christian Stray Ryssdal). Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Anders Blakstvedt)

Voldtekt til samleie

Høyesteretts ankeutvalgs dom 24. juni 2019, HR-2019-1201-U, (sak nr. 19-080555STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Ketil Magnus Berg) mot Påtalemyndigheten

Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1181-U, (sak nr. 19-093350STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Janne Østvang Skille)

Brudd på kontradiksjonsprinsippet ved ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 20. juni 2019, HR-2019-1182-U, (sak nr. 19-087165STR-HRET), straffesak, anke over beslutning I. A (advokat Tom Barth-Hofstad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari) II. B (advokat Skjalg Røhne Halvorsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Fredrik Fari)

Manglende kontradiksjon på etterforskningsstadiet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. juni 2019, HR-2019-1166-U, (sak nr. 19-077204STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Helge Karlbom) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Peter Andre Johansen)

Urbant jordskifte

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1152-A, (sak nr. 18-169674SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Tønsberg kommune (advokat Steinar Mageli) mot Reservatveien Bolig AS, Kilen Syd AS, Tolvkanten AS (advokat Erik Bjørn), Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard) (Rettslig medhjelper: advokat Morten Steenstrup) II. Reservatveien 4 AS, Reservatveien 8 AS (advokat Ola Nygard...

Uførepensjon i Statens pensjonskasse - karens

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1154-A, (sak nr. 18-182181SIV-HRET9 A (advokat Per Arne Tandberg) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Forsikringsoppgjør etter trafikkulykke

Høyesteretts dom 18. juni 2019, HR-2019-1153-A, (sak nr. 18-188052SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. If Skadeforsikring NUF (advokat Nora Lund Lefdal) mot A (advokat Einar Ingvald Skrøder Lohne)

Opphevelse av henvisning pga manglende kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juni 2019, HR-2019-1138-U, (sak nr. 19-080122STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Reidar Steinsvik) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ole Kristian Holtsmark)  

Opphevelse av bostedsforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. juni 2019, HR-2019-1119-U, (sak nr. 19-074971STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Abdelilah Saeme) mot Påtalemyndigheten

Førerkortbeslag

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. juni 2019, HR-2019-1098-U, (sak nr. 19-081698STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Grunde Bruland v/advokatfullmektig Celine Krogh Fornes) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Hilde Welde)

Takstmenn opptrådte ikke i strid med profesjonsansvaret

Høyesteretts dom 7. juni 2019, HR-2019-1079-A, (sak nr. 18-137830SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Eli Flatmark Stavnes Pettersen (advokat Per Christian Grant-Carlsen)  mot Tryg Forsikring, Pål Haug, Hans Petter Biørnstad (advokat Hildegunn Piro)

Konkursboets adgang til å gjøre selvstendig krav gjeldende etter foreldelse

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1073-A, (sak nr. 18-168174SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Marine Subsea AS, dets konkursbo (advokat Kåre Idar Moljord) mot XL Insurance Company SE (advokat Anders Wilhelm Færden), Hans Christian Nygaard (advokat Caterina Håland Gaeta) (Rettslig medhjelper: advokat Bjørn Stordrange)

Odelsrett etter brot på sambuarskap

Høyesteretts dom 6. juni 2019, HR-2019-1074-A, (sak nr. 18-177508SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Audun Gjøstein) mot B (advokat Knut Westrum)

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. mai 2019, HR-2019-1003-U, (sak nr. 19-059914STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Thomas Klevenberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Arvid Malde)

Opphevelse av avgjørelse om sivile krav i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs dom 28. mai 2019, HR-2019-1009-U, (sak nr. 19-076725SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Carl Aasland Jerstad), B og C (advokat Harald Øglænd), D og E (advokat Svein Erling Jensen) mot F (advokat Inger Marie Sunde)

Lagmannsrettens pålegg om bevistilgang

Høyesteretts kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-997-A, (sak nr. 18-186326SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Felleskjøpet Agri SA (advokat Fredrik Lilleaas Ellingsen) mot Infor (Steinhausen) II GmbH (advokat Ola Haugen)

Anketillatelse i barnevernsak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. mai 2019, HR-2019-1001-U, (sak nr. 19-071399SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning, X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Tor Erling Nordstad) mot A (advokat Bente Mostad Tjugum), B (advokat Preben Henriksen)

Begrunnelseskravet ved løslatelse fra varetekt

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. mai 2019, HR-2019-980-U, (sak nr. 19-077843STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Tonje Rønaas) mot A (advokat Stein Øivind Østberg)

Sovevoldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. mai 2019, HR-2019-963-U, (sak nr. 19-058563STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Krav til begrunnelse ved ankenektelse i straffesak

Høyesteretts kjennelse 21. mai 2019, HR-2019-964-U, (sak nr. 19-055487STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jurgita Zajanckauskaite) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Rudolf Martin Christoffersen)

Krav til begrunnelse for ankenektelse i straffesak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. mai 2019, HR-2019-896-U, (sak nr. 19-069411STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Tone Linn Thingvold) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2019, HR-2019-894-U, (sak nr. 19-067703SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Vibeke Knapstad) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Christian Erlend Nergård Jensen)

Arbeidsrett – gyldigheten av oppsigelse av en overstyrmann

Høyesteretts dom 15. mai 2019, HR-2019-928-A, (sak nr. 18-145269SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Hurtigruten Sjø AS, Hurtigruten AS (advokat Sten Foyn), NHO Sjøfart (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien) mot A (advokat Christopher Hansteen), Norsk Sjøoffisersforbund (partshjelper) (advokat Sigurd-Øyvind Kambestad)

Veifraktloven eller sjøloven ved kombinert transport

Høyesteretts dom 14. mai 2019, HR-2019-912-A, (sak nr. 18-154904SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen) mot Axa Corporate Solutions, Nexans Norway AS, CNA Insurance Company Ltd (advokat Trond Hatland) II. Gjensidige Forsikring ASA, Pentagon Freight Services AS (advokat Frithjof Herlofsen) mot Kuehne + Nagel AS (advokat Yngve von Ahnen)

Boforringelse mv

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. mai 2019, HR-2019-916-U, (sak nr. 19-034642STR-HRET), straffesak, anke over dom  A (advokat Audun Lillestølen) mot Påtalemyndigheten

Lagdommers habiltet

Høyesteretts dom 13. mai 2019, HR-2019-899-A, (sak nr. 19-012694STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalelmyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 10. mai 2019, HR-2019-890-U, (sak nr. 19-066782STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Vegard Furdal Bråstein) mot Påtalemyndigheten

Forsvareroppnevning - anke over beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. april 2019, HR-2019-782-U, (sak nr. 19-055343STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat B) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Pernille Flage)

Forvaring idømt ung lovbryter

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-832-A, (sak nr. 19-028849STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Halvard Helle)

Straffutmåling for grovt forsikringsbedrageri

Høyesteretts dom  2. mai 2019, HR-2019-831-A, (sak nr. 18-193963STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemakta (statsadvokat Magne Nyborg)

Krav om vederlagsjustering ved utførelsesentreprise

Høyesteretts dom 2. mai 2019, HR-2019-830-A, (sak nr. 18-156371SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Magne Sveen AS (advokat Ola Haugen), Maskinentreprenørenes Forbund (partshjelper) (advokat Are Hunskaar) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (advokat Andreas Rostveit)

Fylkesnemndas vedtak etter lov om barneverntjenester

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. april 2019, HR-2019-818-U, (sak nr. 19-053759SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning  A (advokat Kari Sofie Jacobsen), B (advokat Petter Alexander Clemetsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Inger Lise Nakken)

Om ankegjenstandens verdi er mindre enn 125 000 kroner

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2019, HR-2019-805-U, (sak nr. 19-057616SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning Kjølberggata 29 AS (advokat Tor Hilmar Eggesvik) mot Havegaten 46 AS (advokat Olav Sylte)

Utleiers krav på dekning av utbedringsutgifter

Høyesteretts dom 25. april 2019, HR-2019-781-A, (sak nr. 18-139381SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Unique Digital Nordic AS (advokat Thorvald Ornell Myhre) mot Magic Properties AS (advokat Håvard Hestenes Lothe)

Utlevering til Polen

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. april 2019, HR-2019-729-U, (sak nr. 19-056453STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Erik Dammen Stoltz) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisa Mari Løkke)

Straffutmåling for forsøk på drap

Høyesteretts dom 10. april 2019, HR-2019-714-A, (sak nr. 19-004606STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristian Jarland)

Inhabilitet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. april 2019, HR-2019-674-U, (sak nr. 19-046397STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Odd Harald Hovde) mot Påtalemyndigheten

Soningsutsettelse som følge av psykisk lidelse

Høyesteretts kjennelse 3. april 2019, HR-2019-653-A, (sak nr. 18-190497STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Jørn Terje Kristensen) mot Kriminalomsorgen region øst (kst. statsadvokat Andreas Strand)

Prinsippene for verdsettelse av odelseiendom ved odelstakst

Høyesteretts dom 2. april 2019, HR-2019-647-A, (sak nr. 18-193765SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. John Hedalen (advokat Oddvar Myhren Møllerløkken) mot Solveig Hedalen, Marit Hedalen Småvik, Kirsti Hedalen, Tom Hedalen (advokat Christian Wefling)

Nødverge og provokasjon

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 2. april 2019, HR-2019-642-U, (sak nr. 19-041316STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Arild Karl Humlen) mot Påtalemyndigheten

Lagmannsrettens begrunnelse for ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. april 2019, HR-2019-641-U, (sak nr. 19-046705STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Frode Jæger Folkestad) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Nina Grande)

Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-622-U, (sak nr. 19-048827STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Jan-Thomas Lunde)  mot A (advokat Tarik Abbou)

Grensen mellom simpel og grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 29. mars 2019, HR-2019-632-U, (sak nr. 19-025224STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Spørsmål om avvisning av omstøtelsessak

Høyesteretts ankeutvalges kjennelse 29. mars 2019, HR-2019-623-U, (sak nr. 19-042437SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Scotch & Soda B.v. (advokat Per Magne Ristvedt) mot Brandment AS Konkursbo (advokat Leif Petter Madsen v/advokatfullmektig Mira Levand Bergsland)

Mishandling i nære relasjoner

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-621-A, (sak nr. 18-160032STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arne Gunnar Aas) mot Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Alf Anton Røst)

Ransaking kan gjennomføres hos Tidal Music AS

Høyesteretts kjennelse 28. mars 2019, HR-2019-610-A, (sak nr. 19-010640STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Tidal Music AS (advokat Fredrik Berg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Henrik Horn)

Straff for ulovlig bruk av au pairer m.v.

Høyesteretts dom 27. mars 2019, HR-2019-599-A, (sak nr. 18-174004STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle), B (advokat John Christian Elden), C (advokat Thomas Horn) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Fravær for tiltalt underlagt tvungent psykisk helsevern

Høyesteretts ankeutvalgs dom og kjennelse 21. mars 2019, HR-2019-556-U, (sak nr. 19-029210STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og (sak nr. 19-034385STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Per Ove Marthinsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mathias Emil Hager)

Oppreisingserstatning i sak om kikking inn i boliger

Høyesteretts dom 21. mars 2019, HR-2019-563-A, (sak nr. 18-162196STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Øistein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kaia Strandjord) II. B, C, D, E (advokat Jorunn Løvseth) mot A (advokat Øistein Storrvik)

Folketrygd - Krav på arbeidsavklaringspenger

Høyesteretts ankeutvalgs dom 21. mars 2019, HR-2019-557-U, (sak nr. 18-119489SIV-HRET), sivil sak, anke over dom A (advokat Janet Susan Marie Riise) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Delvis opphevelse av ankenektelse i våpensak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. mars 2019, HR-2019-536-U, (sak nr. 19-032510STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat Jostein Alvheim) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Benedikte Høgseth)

Fengsling - gjentakelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. mars 2019, HR-2019-527-U, (sak nr. 19-041817STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Elin Rike Johansen)

Om ankesakene mot Eirik Jensen og Gjermund Erik Cappelen fortsatt skal være forent til felles behandling

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Eirik Jensen (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot Gjermund Erik Cappelen (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Begjæring om omgjøring av lagmannsrettens beslutning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. mars 2019, HR-2019-523-U, (sak nr. 19-038031STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A (advokat John Christian Elden, advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen, advokat Thomas Randby) mot B (advokat Benedict de Vibe, advokat Kaja de Vibe Malling), Påtalemyndigheten (ass sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Straff for drap ved filleristing av spedbarn

Høyesteretts dom 14. mars 2019,HR-2019-509-A, (sak nr. 18-175834STR-HRET), straffesak, anke over dom. I.  A (advokat Jon Anders Hasle) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Jon Anders Hasle

Inndragning etter straffeloven

Høyesteretts dom 14. mars 2019, HR-2019-514-A, (sak nr. 18-188925STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Carl Graff Hartmann) mot A (advokat Petter Sogstad Grannes)

Spørsmål om rett til å anke over konkursåpningskjennelse

Høyesteretts kjennelse 14. mars 2019, HR-2019-515-A, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse.  Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence (advokat Anne Marie Sejersted), Gardermoen Residence AS' konkursbo  (advokat Håvard Wiker)

Uaktsom kjøring i alpinbakke

Høyesteretts dom 12. mars 2019, HR-2019-497-A, (sak nr. 18-176486STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Svein Kjetil Stallemo) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark), B (advokat Tom Sørum)

Jordskifterettens kompetanse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 12. mars 2019, HR-2019-500-U, (sak nr. 19-020077SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Ove Andersen) mot B, C, D (advokat Roald Solberg-Jacobsen)

Nye lovbrudd mellom hovudforhandling og dom

Høyesteretts dom 8. mars 2019, HR-2019-486-A, (sak nr. 18-168707STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bendik Falch-Koslung) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thorbjørn Klundseter)

Lagmannsrettens silingsavgjørelse i Lime-saken

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mars 2019, HR-2019-469-U, (sak nr. 19-015059STR-HRET), straffesak, anke over beslutning, A (advokat Kim Erling Gerdts, advokat Patrick Lundevall-Unger), B (advokat Kristen Sverre Fari, advokat Ole-Kristian Ringnes), C (advokat Mette Yvonne Larsen), D (advokat Morten Furuholmen), E (advokat Morten Kjensli, advokat Arve Ringsbye), F (advokat Petter Bonde), G...

Bounndragelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 5. mars 2019, HR-2019-449-U, (sak nr. 19-009758STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Oddmund Enoksen), B (advokat Pål Sverre Hernæs), C (advokat Rolf Henning Borge) mot Påtalemyndigheten

Straffutmåling for grove trusler

Høyesteretts dom 4. mars 2019, HR-2019-440-A, (sak nr. 18-168736STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Halvard Helle) mot B, C (advokat Odd-Rune Torstrup), Påtalemyndigheten (kst. statsadvokat Asbjørn Eritsland)

Omgjøring av mandat for sakkyndig i sak om bevissikring

Høyesteretts kjennelse 4. mars 2019, HR-2019-439-A, (sak nr. 18-141709SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. Songa Holding AS, Offshore Heavy Transport AS (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) II. Lotus Marine AS, Oceanus (Luxembourg) S.à r.l. (advokat Thomas Gjølberg Naalsund) mot Spar Shipping AS (advokat Jan Magne Isaksen) III. Grand China...

Samfunnsstraff ved voldslovbrudd

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-425-A, (sak nr. 18-173910STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Frode Sulland) mot påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Trude Elisabeth Sparre)

Straff for seksuallovbrudd

Høyesteretts dom 28. mars 2019, HR-2019-608-A, (sak nr. 19-006708STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Vibeke Gjøslien Martins)

Betydningen av ansiennitet ved nedbemanning

Høyesteretts dom 28. februar 2019, HR-2019-424-A, (sak nr. 18-048786SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skanska Norge AS (advokat Jarl Borgvin Dørre), Næringslivets Hovedorganisasjon (advokat Kurt Weltzien) (partshjelper) mot Inge Kristian Einset, Richard Mark Bell, Jim Aune, Kolbjørn Dolmseth, Bent Åge Andersen, Egil Grongstad (advokat Edvard Bakke), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper)...

Manglende begrunnelse av omgjøringsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen)

Ankenektelse og omgjøring

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 21. februar 2019, HR-2019-367-U, (sak nr. 19-011751STR-HRET), straffesak, anke over beslutning A mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Trude Antonsen)

Fengsling av person under 18 år

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2019, HR-2019-319-U, (sak nr. 19-025269STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse Påtalemyndigheten (politiadvokat Silje Anine Green) mot A (advokat Solveig Kristine Høgtun)

Fangst av snøkrabbe på norsk kontinentalsokkel

Høyesteretts dom 14. februar 2019, HR-2019-282-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom. A og SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot påtalemyndigheten(førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Flytebryggeanlegg krenket en nabos strandrett

Høyesteretts dom 13. februar 2019, HR-2019-280-A, (sak nr. 18-112942SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  I. Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien) mot Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) II. Skjærhalden Gjestehavn AS (advokat Tore Skar) mot Ellen Margrethe Syvertsen (advokat Jens-Henrik Lien)

Merverdiavgift for kusking av travhester

Høyesteretts dom 12. februar 2019, HR-2019-273-A, (sak nr. 18-096925SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Åsbjørn Tengsareid (advokat Rune Helgestad Eriksen), Det Norske Travselskap (partshjelper) (advokat Kaare Andreas Shetelig) mot Staten v/Skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Kari Sigurdsen)

Varetektsfengsling - tidsperspektivet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 5. februar 2019, HR-2019-225-U, (sak nr. 19-017993STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Håvard Flatland) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Eivind Kluge)

Spørsmål om avvisning av ankegrunn

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2019, HR-2019-223-U, (sak nr. 18-153598SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sønderberg AS (advokat Kristian Huser) mot Gardermoen Residence AS, Gardermoen Residence AS Konkurbo (advokat Håvard Wiker)

Forsøk på voldtekt til samleie

Høyesteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Grovt underslag

Høyesteretts ankeutvalgs dom 1. februar 2019, HR-2019-195-U, (sak nr. 18-194014STR-HRET), straffesak, anke over dom A (advokat Roar Bårdlund) mot Påtalemyndigheten

Avvisning - tvist om bevis

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019,  HR-2019-181-U, (sak nr. 19-014296STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat Mette Yvonne Larsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lisbeth Ravlo Backe)

Fri sakførsel

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. februar 2019, HR-2019-188-U, (sak nr. 18-193526SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Malene Hoås Tyberø)

Lønnsplikt ved permittering

Høyesteretts dom 31. januar 2019, HR-2019-178-A, (sak nr. 18-163837SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Transocean Offshore (North Sea) Ltd. (advokat Pål Tangen), (rettslig medhjelper: advokat Voggi Bondi) mot John Håkon Larsen (advokat Bent Endresen), Industri Energi (partshjelper) (advokat Eyvind Mossige)

Spørsmål om retting av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts beslutning 28. januar 2019, HR-2019-146-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Forvalter for tidligere advokat Jon Eilif, Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)

Skattefradrag for konsernbidrag

Høyesteretts dom 28. januar 2019, HR-2019-140-A, (sak nr. 18-0069096SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Yara International ASA (advokat Morten Goller) mot Staten v/Sentralskattekontoret for storbedrifter (advokat Pål Erik Wennerås)

Fengsling etter utleveringsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-120-U, (sak nr. 19-010294STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Jan Erik Teigum) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Marte Øverland Danielsen, politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal)

Begjæring om oppfriskning av fraværsdom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. januar 2019, HR-2019-125-U, (sak nr. 18-193725SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse A (advokat Hilde Skare) mot B (advokat Børth-Eivind Austrheim Lid)

Ankenektelse - kjøring i beruset tilstand

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-81-U, (sak nr. 18-188693STR-HRET), straffesak, anke over beslutning Påtalemyndigheten (statsadvokat Henriette Kvinnsland) mot A (advokat Erling Johannes Kjærmann v/advokatfullmektig Alexander Schimmelpfennig Nygaard)

Partshjelp - seksjonseierne i sameiet og kommune

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2019, HR-2019-79-U, (sak nr. 18-192291SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse Sameiet Montana Terrasse mot Bergen kommune (Kommuneadvokaten i Bergen v/advokat Roald Hopsnes), De eldres boligspareklubb Landås/Natland (partshjelper v/spesialrådgiver Jan Ludvig Jacobsen)

Forholdsmessighetsvurderingen i fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-65-U, (sak nr. 19-007459STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politifullmektig Dywecke Gjermundrød)

Opphevelse - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. januar 2019, HR-2019-64-U, (sak nr. 19-003467SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning A (advokat Augund Martin Krogh) mot B (advokat Elin Folseraas), X kommune (advokat Vibeke Knapstad)

Varetektsfengsling av mindreårig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. januar 2019, HR-2019-55-U, (sak nr. 19-006011STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Henrik Rådal)

Krav om innsyn - straffeprosessloven § 264

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. januar 2019, HR-2019-44-U, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom A, SIA North Star Ltd (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)

Aktors habilitet i sak for Høyesterett

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2019, HR-2019-34-S, (sak nr. 18-064307STR-HRET), straffesak, anke over dom. A og SIA North Star Ltd. (advokat Hallvard Østgård) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og advokat Tolle Stabell)