Takstmenn opptrådte ikke i strid med profesjonsansvaret

Høyesteretts dom 7. juni 2019, HR-2019-1079-A, (sak nr. 18-137830SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Eli Flatmark Stavnes Pettersen (advokat Per Christian Grant-Carlsen)  mot Tryg Forsikring, Pål Haug, Hans Petter Biørnstad (advokat Hildegunn Piro)

Dommere: Endresen, Noer,  Bull, Kallerud, Thyness

To takstmenn som takserte et hus i forbindelse med salg av en eiendom oppdaget ikke at bygningen var ført opp med «multimur». Konstruksjonsmåten har vist seg uheldig fordi den er svak for fuktpåkjenning. 

Høyesterett slo fast at det også i dette tilfellet gjelder et strengt, ulovfestet, profesjonsansvar. Det var ikke grunnlag for å anvende normen i avhendingsloven § 3-7 «kjente eller måtte kjenne til». 

I tråd med tingrettens og lagmannsrettens avgjørelser kom Høyesterett til at de to takstmennene ikke burde ha oppdaget at huset var satt opp med multimur. 

Dommen avklarer ansvarsnormen. Den gir også veiledning for takstmenns ansvar for manglende opplysninger i en «verdi- og lånetakst» som brukes ved salg av boligeiendommer. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen