Forsøk på voldtekt til samleie

Høyesteretts dom 1. februar 2019, HR-2019-189-A, (sak nr. 18-131695STR-HRET), straffesak, anke over dom. 

A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Anne Grøstad)

Dommere: Endresen, Webster, Bull, Høgetveit Berg, Sæbø 

En mann ble dømt for forsøk på overtredelse av straffeloven § 292, jf. § 291, jf. § 16. 

Han hadde fulgt etter en kvinne inn på et toalett og låst døren, beordret henne til å kle av seg og slo henne hardt i ansiktet da hun nektet å etterkomme ordren om å kle av seg. Lagmannsretten fant det bevist at han hadde forsett om å fullbyrde voldtekt til samleie.

Når han da opptrådte slik med truende atferd og vold for å få fornærmede til å kle av seg, var den nedre grense for forsøk på voldtekt til samleie overskredet. 

Dommen bidrar til å avklare grensen mellom straffri forberedelse og straffbart forsøk.

Les hele avgjørelsen

Til toppen