Avgjørelser 2020

Alle avgjørelser

Varetektsfengsling etter frifinnende dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lene Risten)

Grensen mellom kroppsskade og grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. februar 2020, HR-2020-374-U, (sak nr. 19-183917STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Tom Ovesen) mot Påtalemyndigheten II. Påtalemyndigheten mot B (advokat Darija Jamina), A (advokat Tom Ovesen)

Strafferett. Varetektsfradrag.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 14. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten

Rettslig overprøving av Trygderettens kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2020, HR-2020-332-U, (sak nr. 19-165209SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Henrik Grønhaug) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Kristine Ofstad Fougner)

Straffutmåling for grov kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. februar 2020, HR-2020-315-U, (sak nr. 20-1767STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten

Erstatningsansvar for ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven

Høyesteretts dom 7. februar 2020, HR-2020-312-A, (sak nr. 19-086589SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Solem Arkitektur AS (advokat Gunnar Sørlie) Arkitektbedriftene i Norge (partshjelper) (advokat Steffen Asmundsson) mot Tommy Øvsthus Engvik Henrik Tvervåg Vibeke Leirfall Johann Agust Sigurdsson Geir Rønnich Olsen Ingvill Engvik Øvsthus Lisa Marie Fagertun Linn Okkenhaug Getz (advokat Dag...

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 6. februar 2020, HR-2020-275-U, (sak nr. 19-191593SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Javeed Hussain Shah) mot B (advokat Carina Therese Støvland Wold)

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2020, HR-2020-263-U, (sak nr. 20-4636STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Mari Gjersøe)

Foreldelse av forsikringskrav i internasjonal sjøforsikring

Høyesteretts dom 4. februar 2020, HR-2020-257-A, (sak nr. 19-053865SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Assuranseforeningen SKULD (Gjensidig) SKULD Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd (advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig (advokat Bjarne Andreas Meidell) (Rettslig medhjelper: advokat Stephen Knudtzon) II. SwissMarine Services S.A....

Tillatelse til å være til stede ved lukkede dører

Justitiariu`s beslutning og kjennelse 3. februar 2020, HR-2020-236-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Spørsmål om forhandlingene skal gå for lukkede dører under den sakkyndiges forklaring

Justitiariu`s kjennelse og beslutning 3. februar 2020, HR-2020-234-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Hovedentreprenørens innsigelser mot underentreprenørens sluttoppstilling

Høyesteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-228-A, (sak nr. 19-132407SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skanska Norge AS (advokat Asbjørn Lyséll Dølvik), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Pettersson), (EBA) (partshjelper) mot HGT AS (advokat Henrik Garmann), Maskinentreprenørenes Forbund (advokat Arve Martin Bjørnvik) (partshjelper)

Brudd på merverdiavgiftsloven

Høyesteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-229-A, (sak nr. 19-134944STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Knut Henrik Boehlke) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Egil Volledal)

Det ble gitt samtykke til fremleggelse av en rekke nye bevis, jf. tvisteloven § 30-7. Skriftlig forklaring ble ikke tillatt fremlagt, jf. tvisteloven §21-12 andre ledd.(2)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 31. januar 2020, HR-2020-225-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdeparte...

Avvisning ved manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-199-U, (sak nr. 19-185439SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning. A mot Apply AS (advokat Martin Staxrud Jetlund)

Varetektsfengsling - fullstendig isolasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-209-U, (sak nr. 19-15789STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Hans Mikkel Herberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mari Lauritzen Hasle)

Hatefulle ytringer på Facebook 2

Høyesteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-185-A, (sak nr. 19-111561STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Hatefulle ytringer på Facebook 1

Høyesteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-184-A, (sak nr. 19-104841STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Laila Kjærevik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Det ble ikke gitt samtykke etter tvisteloven § 30-7 til nye krav og påstandsutvidelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2020, HR-2020-182-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13...

Varetektsfengsling - brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2020, HR-2020-172-U, (sak nr. 19-14274STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Roland Kjeldahl) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Kine Wesseltoft)

Barnevern - Begjæring om utsatt iverksettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. januar 2020, HR-2020-159-U, (sak nr. 20-8024SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Tore Andersen) mot A (advokat Karstein Egeland)

Barnevern - Spørsmål om rettskraft

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2020, HR-2020-121-U, (sak nr. 20-6009SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune (advokat Ketil Myhre) mot A (advokat Håvard Flatland) B (advokat Klaus Arne Munkeby Linaae)

Samtykke til statens anmodning om fremleggelse av nye bevis i barnevernssaker ble ikke gitt, jf. tvisteloven § 30-7

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2020, HR-2020-123-U,  (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper:advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke...

Spørsmål om habilitet i storkammersakene

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2020, HR-2020-83-S, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over...

Prøving av vilkårene for utlevering til Italia

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. januar 2020, HR-2020-57-U, (sak nr. 19-182629STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Najumuddin Faraj Ahmad (advokat Brynjar Nielsen Meling) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Per Niklas Hafsmoe)

KS gis tillatelse til å opptre som partshjelper i storkammersakene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2020, HR-2020-46-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), (sak nr. 19-135171SIV-HRET), (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund...

Erstatningssak – flere krav i samme sak

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2020, HR-2020-35-A, (sak nr. 19-133623SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B, C, D (advokat Christian Lundin) mot Hvitserk & Eventyrreiser AS, E (advokat Terje Marthinsen)

Til toppen