Avgjørelser 2020

Alle avgjørelser

Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. oktober 2020, HR-2020-1966-U, (sak nr. 20-145202STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Audun Helgheim) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ingvild Lærum)

Barnevern - regulering av kontakt på telefon og over nett

Høyesteretts dom 15. oktober 2020, HR-2020-1967-A, (sak nr. 20-052939SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Bente Mostad Tjugum) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Trine Christin Riiber), C (advokat Steinar Jacob Thomassen)

Overprøving av ankenektelse i barnevernsak

Høyesteretts kjennelse 15. oktober 2020, HR-2020-1968-A, (sak nr. 20-066246SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Thomas Horn) mot X kommune (X kommune v/advokat Anette Olsen)

Sametingets adgang til å erklære representativ partshjelp

Høyesteretts kjennelse 14. oktober 2020, HR-2020-1956-A, (sak nr. 19-183958SIV-HRET) og (sak nr. 19-183965SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Sámediggi/Sametinget (advokat Joakim Bakke-Nielsen) (Rettslig medhjelper: advokat John Gjermund Flatabø), A, B (advokat Sicilie Kristin Kanebog) mot X kommune (advokat Roald Angell)

Ansvar for flertallsaksjeeier i et aksjeselskap

Høyesteretts dom 13. oktober 2020, HR-2020-1947-A, (sak nr. 20-005988SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Satoe Invest AS (advokat Yngve Andersen) mot Petter Arne Alvik, Skoledrift AS (advokat Christian Fredrik Galtung)

Barnevern og adopsjon

Høgsteretts dom 9. oktober 2020, HR-2020-1929-A, (sak nr. 19-167532SIV-HRET) A, B (advokat Ingrid Mellum Gundersen) mot X kommune (advokat Lars Marius Heggberget)

Beslutning om å sette rettssted

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. oktober 2020,  HR-2020-1913-U, (sak nr. 20-132118STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.  A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Ylva Helen Kvikstad)

Vilkår for å åpne jordskiftesak

Høyesteretts dom 6. oktober 2020,  HR-2020-1910-A, (sak nr. 20-040353SIV-HRET) Laila Skarheim Moen (advokat Aslak Runde) mot Tone Harvold, Tor Egil Oterholm (advokat Christian Schadenberg Mathiassen)

Varetektsfengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. september 2020,  HR-2020-1874-U, (sak nr. 20-137877STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Frode Aabak) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Trine Hanssen)

Ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. september 2020, HR-2020-1868-U, (sak nr. 20-114460STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Rohnny Mollan Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Thor Erik Høiskar)

Begrunnet ankenektelse - voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. september 2020, HR-2020-1864-U, (sak nr. 20-115116STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Allan Bruland Rognan) mot Påtalemyndigheten

Fengsling. Rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. september 2020, HR-2020-1858-U, (sak nr. 20-136629STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Eirik Jensen (advokat Sidsel Magdalena Jaqueline Katralen) mot Påtalemyndigheten (ass. sjef for spesialenheten Guro Glærum Kleppe)

Internering

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 28. september 2020, HR-2020-1857-U, (sak nr. 20-131668STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat André Møkkelgjerd) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Jon A Johansen)

Retting av avgjørelse om sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. september 2020, HR-2020-1834-U, (sak nr. 20-117050SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Fotolotto.no AS (advokat Nicholas Foss Barbantonis) mot Norsk Tipping AS (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Gyldigheten av et vedtak om å avslå sakskostnader etter forvaltningsloven § 36 hvor parten hadde fått advokatbistand dekket av sin fagforening

Høyesteretts dom 22. september 2020, HR-2020-1824-A, (sak nr. 19-188949SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Jan Arild Vikan), Fellesforbundet (partshjelper), Landsorganisasjonen i Norge (partshjelper) (advokat Rune Lium), Arbeidstakerorganisasjonen Parat (partshjelper) (advokat Sigurd Øyvind Kambestad) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Mariu...

Fengsling - bevisforspillelsesfare

Høyesteretts ankutvalgs kjennelse 21. september 2020, HR-2020-1814-U, (sak nr. 20-132131STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat John Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Charlotte Aspehaug)

Sakkyndiges taushetsplikt i barnesaker

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. september 2020, HR-2020-1805-U, (sak nr. 20-121987SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune (advokat Reidar Andresen) mot A (advokat Aleksander Skogrand Pedersen), B (advokat Pål Oskar Minde)

Lagmannsrettens dom om ugyldig avslag på søknad om asyl opphevet

Høyesteretts kjennelse og dom 17. september 2020, HR-2020-1799-A, (sak nr. 20-007344SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ane Sydnes Egeland) mot A (advokat John Christian Elden), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Jan Fougner) (partshjelper)

Referatforbud

Høyesteretts kjennelse 16. september 2020, HR-2020-1792-A, (sak nr. 19-183958SIV-HRET) og (sak nr. 19-183965SIV-HRET) Sámediggi/Sametinget (advokat Joakim Bakke-Nielsen) (Rettslig medhjelper: advokat John Gjermund Flatabø), A, B (advokat Sicilie Kristin Kanebog) mot X kommune (advokat Roald Angell)

Barnevern. Tilbakeføring etter omsorgsovertakelse.

Høyesteretts dom 15. september 2020,HR-2020-1788-A, (sak nr. 20-035781SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Mehvish Taj Haider) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung)

Opphevelse av kjennelse om bevisavskjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. september 2020, HR-2020-1790-U, (sak nr. 20-085241SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Telenor ASA, Telenor Norge AS (advokat Siri Teigum) mot Staten v/Konkurransetilsynet (Regjeringsadvokaten v/advokat Alf Henrik Evjenth Kolderup)

Utlevering av vevsprøver fra forskningbiobank

Høyesteretts kjennelse 14. september 2020, HR-2020-1776-A, (sak nr. 20-065890STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Påtalemyndigheten (statsadvokat Tone Aase) mot Norges Teknisk-Naturvitenskapelig Universitet NTNU, A (advokat John Christian Elden)

Opphevelse av fengslingskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. september 2020, HR-2020-1767-U, (sak nr. 20-127314STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Hallvard Gardshol Bjørndal) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Øyvind Bore)

Sakskostnader ved deldom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2020, HR-2020-1764-U, (sak nr. 20-123023SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Cowi AS Avd Trondheim (advokat Stede Georg Nilsen) mot Betonmast Trøndelag AS (advokat Kjell Sagen Berg)

Kontradiksjon i sak om tvangssalg

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. september 2020, HR-2020-1750-U, (sak nr. 20-114396SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A mot Advokatfirmaet Lund & Co DA (advokat Aksel Erik Hillestad)

Sakskostnader og merverdiavgift

Høyesteretts kjennelse 4. september 2020, HR-2020-1734-U, (sak nr. 20-117458SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Agnes Boligutvikling AS (advokat Thor Bendik Berg) mot Grunnteknikk AS, Tryg Forsikring (advokat Beate Vesterås)

Sykling i kollektivfelt

Høgsteretts dom 3. september 2020, HR-2020-1723-A, sak nr. 20-034146STR-HRET, straffesak, anke over dom. A, Syklistenes Landsforening (partshjelpar), Norges Cykleforbund (partshjelpar) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemakta (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Overlevering etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 1. september 2020, HR-2020-1701-U, (sak nr. 20-114850STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Nils Christian Nordhus) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Line Nyvoll Nygaard)

Vilkårene for straff for omsorgsunndragelse

Høyesteretts dom 27. august 2020, HR-2020-1682-A, (sak nr. 20-046787STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Edvard Terje Eide) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Utbetaling av tilkjente sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 24. august 2020, HR-2020-1658-U, (sak nr. 20-097322SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Vitaly Orlov (advokat Carl Edvard Roberts), Magnus Leonard Roth,  Helge Rolf Klock (advokat Espen Ragnar Hamar) mot Alexander Tugushev (advokat Morten Steenstrup)

Opphevelse av lagmannsrettens beslutning om retting

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. august 2020, HR-2020-1649-U, (sak nr. 20-104942SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Brynesenteret AS, Storgata 38 Bryne AS (advokat Per Christian Ask) mot Sverre Helland m.fl. (advokat Kaja Regine Kroknes Harms)

Tillatelse til film- og lydopptak under ankeforhandlingen i en straffesak

Høyesteretts beslutning 14. august 2020, HR-2020-1609-A, (sak nr. 20-034146STR-HRET), anke over Borgarting lagmannsretts dom 4. desember 2019. A, Syklistenes Landsforening (partshjelper), Norges Cykleforbund (partshjelper) (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Monica Krag Pettersen)

Særskilt anke over lagmannsrettens sakskostnadsavgjørelse i en deldom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. august 2020, HR-2020-1580-U, (sak nr. 20-096535SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Kjetil Bergum Hansen m.fl. (advokat Bent Endresen), Eirik Songe m.fl. (advokat Bjørn Inge Waage), Ivor Herbert Matthew m.fl. (advokat Eyvind Mossige) mot Stena Drilling AS (advokat Trond Stang)

Eirik Jensens anke over fortsatt fengsling forkastet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 3. august 2020, HR-2020-1549-U, (sak nr. 20-107058STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Eirik Jensen (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (kst. sjef Jens Olav Vestgøte Sæther)

Opphevelse av sakskostnadsavgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. juli 2020, HR-2020-1531-U, (sak nr. 20-069129SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørels. Einar Sørensen Maskinentreprenør AS (advokat Eirik Birkelund) mot Tromsø kommune (advokat Marianne Abeler)

Nedsettelse av sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 23. juli 2020, HR-2020-1515-U, (sak nr. 20-099554SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse. Bettina Banoun, Anders Christian Stray Ryssdal mot Nsw Arkitektur AS Jørn Narud (advokat Harald Fosse)

Brev - og besøksforbud ved varetektsfengsling

Høyestereretts ankeutvalgs kjennelse 22 juli 2020, HR-2020-1503-U, (sak nr. 20-103673STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse: A (advokat John Berg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Charlotte Aspehaug)

Om opphøyr av vern av advokatkorrespondanse etter strp.l. § 119

Høgsteretts ankeutvals ordskurd 16.juli 2020, HR-2020-1487-U, (sak nr. 20-090267STR-HRET), straffesak, anke over orskurd.  HR-2020-1487-U, (sak nr. 20-090267STR-HRET), straffesak, anke over orskurd: I. Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Victoria Holmen) II. A (advokat Victoria Holmen) mot Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger)

Oppfriskning av oversittelse av frist for avledet anke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. juli 2020, HR-2020-1473-U, (sak nr. 20-094432SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A (advokat Johan Fredrik Gjesdahl) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Marita Dolores Leiva Mellingen)  

Utlendingsloven - opphevelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 6. juli 2020, HR-2020-1423-U, (sak nr. 20-096536STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Bjørn Aksel Henriksen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Margrethe Hee Dahlen Røijen)

Straffutmåling for eier (tiltakshaver) og daglig leder hos ansvarlig utførende entreprenør ved ulovlig bygging og terrenginngrep i strandsonen

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1353-A, (sak nr. 19-158426STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Anders Morten Brosveet), PS Anlegg AS (advokat Erik Eriksen), B (advokat Halvard Helle) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) II. Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland) mot A (advokat Anders Morten Brosveet), B (advokat Halvard...

Ran og omgjering av ungdomsstraff

Høgsteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1351-A, (sak nr. 20-042708STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemakta (statsadvokat Birgitte Budal Løvlund)

Passiv medvirkning til barnemishandling

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1343-A, (sak nr. 20-026386STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Schei)

Straff for fremmedkriger i Syria – spørsmål om norsk jurisdiksjon

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1340-A, (sak nr. 20-024314STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Mads Andenæs) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke) mot A (advokat Mads Andenæs)

Forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstagere ved virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom 26. juni 2020, HR-2020-1339-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Kurt Weltzien), Arbeidsgiverforeningen Spekter (partshjelper) (advokat Tarjei Thorkildsen) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (partshjelper) (advok...

Domsmyndighet etter Luganokonvensjonen artikkel 11 nr. 2

Høyesteretts kjennelse 24. juni 2020, HR-2020-1328-A, (sak nr. 19-151103SIV-HRET) og (sak nr. 19-151228SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. Marship MPP GmbH Co. KG, A Line Corporation Trust Company Complex (advokat Andreas Stang Lund) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig (advokat Herman Steen) II. Marship MPP GmbH Co. KG, A Line Corporation Trust Company Complex (advokat Andreas...

Krav under lisensforsikring

Høyesteretts dom 17. juni 2020, HR-2020-1262-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Avvising av gjenåpningsbegjæring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. juni 2020, HR-2020-1264-U, (sak nr. 20-068387SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning. A (advokat Gisken Elisabeth Brungot) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Anders Matheson Hegna)

Delvis opphevelse av ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts kjennelse 11. juni 2020, HR-2020-1229-U, (sak nr. 20-079284SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Bjørn Morten Litveit Hansen) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Jørgen Aas Eide)

Avvisning av begjæring om gjenåpning

Høyesteretts kjennelse 9. juni 2020, HR-2020-1201-A, (sak nr. 20-007980SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A (advokat Gisken Elisabeth Brungot) mot X kommune (X kommune v/advokat Øyvind Grødal), B, C (advokat Mette Yvonne Larsen)

Tvungent psykisk helsevern ved alvorlig anoreksi

Høyesteretts dom 4. juni 2020, HR-2020-1167-A, (sak nr. 19-178082SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Fredrik Undheim) mot Staten v/Helse- og omsorgsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Henriette Lund Busch)

Internering - koronapandemien

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. juni 2020, HR-2020-1169-U, (sak nr. 20-080375STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Chamkor Singh Nagra) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Jon Andreas Johansen)

Lønnskrav i suspensjonstiden

Høyesteretts dom 3. juni 2020, HR-2020-1157-A, (sak nr. 19-152288SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Carelius Svendsen) mot X kommune (X kommune – Kommuneadvokaten v/advokat Anne Margrethe Wittussen)

Psykiatrisk sakkyndige var inhabile

Høyesteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1140-A, (sak nr. 19-180283STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Krenking av varemerke

Høgsteretts dom 2. juni 2020, HR-2020-1142-A, (sak nr. 19-141420SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Henrik Huseby (advokat Per Harald Gjerstad) mot Apple Inc (advokat Sigurd Holter Torp)

Dommerhabilitet

Høyesteretts kjennelse 29. mai 2020, HR-2020-1133-A, (sak nr. 19-148989SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Geir Ivar Ringstrøm Frisvold (advokat Eyvind Mossige) mot Protector Forsikring ASA (advokat Joachim Dahl Wogstad Skjelsbæk)

Dommerhabilitet

Høyesteretts kjennelse 28. mai 2020, HR-2020-1127-A, (sak nr. 19-152294SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. ISS Facility Services AS, Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (advokat Kurt Weltzien) (partshjelper), Arbeidsgiverforeningen Spekter (advokat Tarjei Thorkildsen) (partshjelper) mot Oløf Gunnlaugsdottir mfl. (advokat Alexander Salvatore Cascio), Norsk Tjenestemannslag (advokat Edvard...

Kontraktshjelperansvar

Høyesteretts dom 27. mai 2020, HR-2020-1120-A, (sak nr. 19-151066SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø) mot Alf Brekken og Sønner AS (advokat Trond Skogly)

Prøving av vilkårene for utlevering til Italia

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1022-U, (sak nr. 20-060975STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Solveig Kristine Høgtun) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Bjørn Rudningen Thune)

Barnevern - omsorgsovertakelse og samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1023-U, (sak nr. 20-061333SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Olav Sylte) mot X kommune (Kommuneadvokaten i X v/advokat Knut Jørgen Johansen)

Barnevern. Omsorgsovertakelse. Oppnevning av sakkyndig.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. mai 2020, HR-2020-1021-U, (sak nr. 20-068378SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Camilla Hagen) mot X kommune (X kommune - kommuneadvokaten v/advokat Kristin Albretsen), B (advokat Frank Tveit)

Internering etter utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalg kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-987-U, (sak nr. 20-067554STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Trond Olsen Næss) mot Politiets utlendingsenhet (politiadvokat Zubia Arooj Kiani)

Anke over straffutmåling

Høyesteretts dom 8. mai 2020, HR-2020-976-A (sak nr. 19-156119STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Magnus Schartum-Hansen)

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om arrest.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-981-U, (sak nr. 20-051971SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Martin Johnsen, Heidi Fossen (advokat Andreas Møller) mot Håvard Eidnes, Alis Blueberg

Opphevelse av ankenektelse i barnevernssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 11. mai 2020, HR-2020-984-U, (sak nr. 20-047892SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Ann Cathrin Egeberg) mot Oslo kommune (Kommuneadvokaten i Oslo v/advokat Jon Sverdrup Efjestad), B (advokat Elisabeth Jensen)

Jordskiftelagdommars kompetanse ved overskjønn

Høgsteretts orskurd 7. mai 2020, HR-2020-959-A, (sak nr. 20-016588SIV-HRET), anke over vedtak. Boganesveien 118 Seksjon 5 AS, Martin Josef Feldmann, Boganesveien 118 AS, Kristine Refvik, Martin Feldmann Tannteknikk AS, Christian Mathias Tønnessen, A'head Executive AS, Tannlege Christian Tønnessen AS, Ahead Eiendom AS (advokat Ellen Cecilie Mostad) mot Rogaland fylkeskommune (advokat Øystein Hus...

Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-969-U, (sak nr. 19-165097SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Per Danielsen) mot X kommune (X kommune v/advokat Sigmund Eliassen), B (advokat Vibeke Gjone Bille)

Barnevern

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-964-U, (sak nr. 20-001302SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Birger Hauge Vandvik), B (advokat Halvor Frihagen) mot X kommune (advokat Roar Vegsund)

Ankenektelse i en foreldretvistsak

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse 7. mai 2020, HR-2020-966-U, (sak nr. 20-059193SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat André Sverkmo Lauritsen) mot B (advokat Cathrine Årøen Rieber-Mohn)

Barnevern. Omsorgsovertakelse og samvær.

Høyesteretts ankeuvalgs kjennelse 5. mai 2020, HR-2020-940-U, (sak nr. 19-154376SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Olav Sylte) mot X kommune (X kommune v/advokat Kristian Fredheim)

Barnevern. Tilbakeføring av omsorg og samvær.

Høyesteretts ankeutvlags kjennelse 29. april 2020, HR-2020-919-U, (sak nr. 20-026886SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Tommy Kongevold Skåland) mot X kommune (advokat Liv Nøkleby), B (advokat Jørgen Nicolai Hilsen Mowinckel)

Barnevern. Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær.

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. april 2020, HR-2020-916-U, (sak nr. 19-180507SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A (advokat Ole-Kristian Ringnes) mot X kommune v/Barneverntjenesten (advokat Erik Kristian Gundersen)

Forståelsen av uttrykket "fordringshaver" i konkursloven § 60

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. april 2020, HR-2020-902-U, (sak nr. 20-042154SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Valcreco AS, A (advokat Audun Mørk Kleppestø) mot Valcreco AS' konkursbo, As konkursbo (advokat Andreas Strime Christensen), E&P Holding AS (advokat Fred Arthur Andersen)

Opphevelse av avvisningskjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. april 2020, HR-2020-856-U, (sak nr. 20-052950STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse og beslutning. A (advokat Erlend Liaklev Andersen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale)

Rettsvern ved samlet pantsetting av kundefordringer

Høyesteretts dom 20. april 2020, HR-2020-837-A, (sak nr. 19-144892SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. ING Bank N.V. (advokat Henning Harborg) mot Bergen Bunkers AS’ konkursbo (advokat Egil Horstad)

Fradrag i straffen for lang liggetid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. april 2020, HR-2020-781-U, (sak nr. 20-032786STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Kine Fusche Jenssen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Folke Åmlid)

Inndragningssak mot eier av fiskefartøy

Høyesteretts kjennelse 31. mars 2020, HR-2020-710-A, (sak nr. 19-166502STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse.  Osprey (PD357) Limited (advokat Tor Henning Rustan Knudsen) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Lars Fause og statsadvokat Tore Kulstad)

Barnevern: Adopsjon og forholdet til EMK artikkel 8

Høyesteretts kjennelse 27. mars 2020, HR-2020-661-S, (sak nr. 00-0000001SIV-HRET), anke over X lagmannsretts beslutning 12. august 2019 A (advokat Halvard Helle), B (advokat Paal Berg Helland) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen), (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung), KS (partshjelper), (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justi...

Omsorgsovertakelse og fastsettelse av samvær

Høyesteretts dom 27. mars 2020, HR-2020-662-S, (sak nr. 00-000000SIV-HRET), anke over X lagmannsretts dom 24. juni 2019. A, B (advokat Anders Brosveet) mot Y kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung), KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid). Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsa...

Barnevern – omsorgsovertakelse og samvær. Forholdet til EMK artikkel 8

Høyesteretts kjennelse 27. mars 2020, HR-2020-663-S, (sak nr. 00-000001SIV-HRET) og (sak nr. 00-000002SIV-HRET), Anke over X lagmannsretts beslutninger 19. juli 2019 og 29. juli 2019 I. A (advokat Bente Mostad Tjugum) mot Y kommune (advokat Frode Lauareid), (Rettslig medhjelper: advokat Trine Riiber), KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid), B (advokat Steinar Thomassen) II. B (advokat Stein...

Særskilt sakskostnadsanke

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 25. mars 2020, HR-2020-636-U, (sak nr. 20-023439SIV-HRET), sivil sak, anke over sakskostnadsavgjørelse: Spareskillingsbanken (advokat Kai Knudsen) mot Chridan AS Geir Gjermundnes (advokat Knut Henning Larsen)

Fengsling av mindreårig

Høyesteretts kjennelse 23. mars 2020, HR-2020-623-U, (sak nr. 20-045524STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Svein Holden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Rita Parnas)

Tolking av standard morselskapsgaranti med hjemmel i petroleumsloven

Høyesteretts dom 20. mars 2020, HR-2020-611-A, (sak nr. 19-120229SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.  Skeie Technology AS (advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Finansdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland) (Rettslig medhjelper: advokat Anders Flaatin Wilhelmsen)

Anker i sak om grov voldtekt ikke tillatt fremmet

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 17. mars 2020, HR-2020-587-U, (sak nr. 20-013267STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bjørn André Gulstad), B (advokat Marius Wesenberg), C (advokat Synne Catrin Øren) mot Påtalemyndigheten

Oversendelse av anke til feil lagmannsrett

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. mars 2020, HR-2020-586-U, (sak nr. 20-038967STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. Påtalemyndigheten (statsadvokat Inger Myklebust Ferstad) mot A

Krav om overlevering til Polen etter arrestordreloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2020, HR-2020-560-U, (sak nr. 20-038237STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Lukasz Pawel Niedzielski) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Harald Sjoner)

Sakskostnader

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 16. mars 2020, HR-2020-565-U, (sak nr. 20-020300SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. I. Protector Forsikring ASA, Øyvind Johnsen (advokat Andreas Birger Vikor) mot Tore Holtskog, Anne Gørild Olavson Holtskog (advokat Kristian Ellstrøm) II. Tore Holtskog, Anne Gørild Olavson Holtskog (advokat Kristian Ellstrøm) mot Protector Forsikring ASA, Øyvind Johnsen...

Narkotikainnførsel. 20 kg MDMA. 38 kg hasj. 12 kg marihuana

Høyesteretts ankeutvalgs vedtak 27. februar 2020, HR-2020-476-U, (sak nr. 20-002233STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. Påtalemakta (statsadvokat Geir Evanger) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson, advokat Albulena Krasniqi), B (advokat Morten Furuholmen), C (advokat Sverre Sjøvold), D (advokat Trygve Staff) II. E (advokat John Christian Elden), F (advokat Magnus André Nordhus, advokat...

Utleggstrekk i fosterhjemsgodtgjørelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2020, HR-2020-393-U, (sak nr. 20-000328SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B (advokat Jørgen Klaveness) mot Staten v/kemneren i X

Varetektsfengsling etter frifinnende dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 17. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Lene Risten)

Strafferett. Varetektsfradrag.

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 14. februar 2020, HR-2020-389-U, (sak nr. 20-025846STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øystein Ola Storrvik) mot Påtalemyndigheten

Grensen mellom kroppsskade og grov kroppsskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 14. februar 2020, HR-2020-374-U, (sak nr. 19-183917STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Tom Ovesen) mot Påtalemyndigheten II. Påtalemyndigheten mot B (advokat Darija Jamina), A (advokat Tom Ovesen)

Rettslig overprøving av Trygderettens kjennelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2020, HR-2020-332-U, (sak nr. 19-165209SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Henrik Grønhaug) mot Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (advokat Kristine Ofstad Fougner)

Erstatningsansvar for ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven

Høyesteretts dom 7. februar 2020, HR-2020-312-A, (sak nr. 19-086589SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Solem Arkitektur AS (advokat Gunnar Sørlie) Arkitektbedriftene i Norge (partshjelper) (advokat Steffen Asmundsson) mot Tommy Øvsthus Engvik Henrik Tvervåg Vibeke Leirfall Johann Agust Sigurdsson Geir Rønnich Olsen Ingvill Engvik Øvsthus Lisa Marie Fagertun Linn Okkenhaug Getz (advokat Dag...

Straffutmåling for grov kroppskrenkelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. februar 2020, HR-2020-315-U, (sak nr. 20-1767STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Bjørn Nærum) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse om samvær

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og dom 6. februar 2020, HR-2020-275-U, (sak nr. 19-191593SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Javeed Hussain Shah) mot B (advokat Carina Therese Støvland Wold)

Foreldelse av forsikringskrav i internasjonal sjøforsikring

Høyesteretts dom 4. februar 2020, HR-2020-257-A, (sak nr. 19-053865SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Assuranseforeningen SKULD (Gjensidig) SKULD Mutual Protection and Indemnity Association (Bermuda) Ltd (advokat Atle Johansen Skaldebø-Rød) mot Assuranceforeningen Gard – gjensidig (advokat Bjarne Andreas Meidell) (Rettslig medhjelper: advokat Stephen Knudtzon) II. SwissMarine Services S.A....

Opphevelse av lagmannsrettens ankenektelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2020, HR-2020-263-U, (sak nr. 20-4636STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Espen Wangberg) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Mari Gjersøe)

Spørsmål om forhandlingene skal gå for lukkede dører under den sakkyndiges forklaring

Justitiariu`s kjennelse og beslutning 3. februar 2020, HR-2020-234-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Tillatelse til å være til stede ved lukkede dører

Justitiariu`s beslutning og kjennelse 3. februar 2020, HR-2020-236-J, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet...

Hovedentreprenørens innsigelser mot underentreprenørens sluttoppstilling

Høyesteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-228-A, (sak nr. 19-132407SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Skanska Norge AS (advokat Asbjørn Lyséll Dølvik), Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (advokat Nils-Henrik Pettersson), (EBA) (partshjelper) mot HGT AS (advokat Henrik Garmann), Maskinentreprenørenes Forbund (advokat Arve Martin Bjørnvik) (partshjelper)

Brudd på merverdiavgiftsloven

Høyesteretts dom 31. januar 2020, HR-2020-229-A, (sak nr. 19-134944STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Knut Henrik Boehlke) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Per Egil Volledal)

Det ble gitt samtykke til fremleggelse av en rekke nye bevis, jf. tvisteloven § 30-7. Skriftlig forklaring ble ikke tillatt fremlagt, jf. tvisteloven §21-12 andre ledd.(2)

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 31. januar 2020, HR-2020-225-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdeparte...

Varetektsfengsling - fullstendig isolasjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-209-U, (sak nr. 19-15789STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Hans Mikkel Herberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Mari Lauritzen Hasle)

Avvisning ved manglende prosessdyktighet

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 30. januar 2020, HR-2020-199-U, (sak nr. 19-185439SIV-HRET), sivil sak, begjæring om gjenåpning. A mot Apply AS (advokat Martin Staxrud Jetlund)

Hatefulle ytringer på Facebook 1

Høyesteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-184-A, (sak nr. 19-104841STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Laila Kjærevik) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Hatefulle ytringer på Facebook 2

Høyesteretts dom 29. januar 2020, HR-2020-185-A, (sak nr. 19-111561STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Håkon Mathias Sterling Danielsen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Det ble ikke gitt samtykke etter tvisteloven § 30-7 til nye krav og påstandsutvidelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2020, HR-2020-182-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13...

Varetektsfengsling - brudd på kontradiksjon

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2020, HR-2020-172-U, (sak nr. 19-14274STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Roland Kjeldahl) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Kine Wesseltoft)

Barnevern - Begjæring om utsatt iverksettelse

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 27. januar 2020, HR-2020-159-U, (sak nr. 20-8024SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Tore Andersen) mot A (advokat Karstein Egeland)

Barnevern - Spørsmål om rettskraft

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 22. januar 2020, HR-2020-121-U, (sak nr. 20-6009SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. X kommune (advokat Ketil Myhre) mot A (advokat Håvard Flatland) B (advokat Klaus Arne Munkeby Linaae)

Samtykke til statens anmodning om fremleggelse av nye bevis i barnevernssaker ble ikke gitt, jf. tvisteloven § 30-7

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 21. januar 2020, HR-2020-123-U,  (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper:advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke...

Spørsmål om habilitet i storkammersakene

Høyesteretts kjennelse 16. januar 2020, HR-2020-83-S, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch-Koslung) KS (partshjelper) (advokat Frode Lauareid) (Rettslig medhjelper: advokat Trine Christin Riiber) (sak nr. 19-135171SIV-HRET), sivil sak, anke over...

KS gis tillatelse til å opptre som partshjelper i storkammersakene

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 13. januar 2020, HR-2020-46-U, (sak nr. 19-131274SIV-HRET), (sak nr. 19-135171SIV-HRET), (sak nr. 19-140764SIV-HRET) og (sak nr. 19-142877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. (sak nr. 19-131274SIV-HRET), sivil sak, anke over dom: A, B (advokat Anders Morten Brosveet) mot X kommune (advokat Mette Yvonne Larsen) (Rettslig medhjelper: advokat Bendik Falch Koslund...

Erstatningssak – flere krav i samme sak

Høyesteretts kjennelse 9. januar 2020, HR-2020-35-A, (sak nr. 19-133623SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B, C, D (advokat Christian Lundin) mot Hvitserk & Eventyrreiser AS, E (advokat Terje Marthinsen)

Til toppen