Forbudet mot seksuell trakassering

Høyesteretts dom 22. desember 2020, HR-2020-2476-A, (sak nr. 20-027579SIV-HRET) og (sak nr. 20-027583SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

I. A (advokat Tina Storsletten Nordstrøm), Fellesforbundet (partshjelper)
(advokat Lars Olav Skårberg) mot B (advokat Nicolay Skarning)
II. C (advokat Hedvig Cecilie Svardal) (Rettslig medhjelper: advokat Jan-Erik Sverre) mot A (advokat Tina Storsletten Nordstrøm), Fellesforbundet (partshjelper) (advokat Lars Olav Skårberg)

Dommere: Bull, Falch, Bergh, Thyness, Steinsvik

En ung kvinnelig industrimekaniker hadde anlagt søksmål mot to kunder av bedriften hun arbeidet i med krav om erstatning og oppreisning grunnet seksuell trakassering. For lagmannsretten gjaldt saken også krav mot arbeidsgiverselskapet, som ble dømt til å betale erstatning.

Spørsmålet for Høyesterett var om de to kundene hadde overtrådt forbudet mot seksuell trakassering i likestillingsloven 2013 § 8, videreført i gjeldende likestillings- og diskrimineringslov § 13.

Den ene kunden hadde ved ett tilfelle lagt hendene under genseren på nedre del av ryggen til kvinnen, og ved ett senere tilfelle hadde han latt som om han skulle ta henne i skrittet. Den andre kundene hadde over tid oppsøkt kvinnen og blant annet gjentatte ganger kilt henne i midjen. Handlingene skjedde mens kvinnen var i arbeid som eneste kvinnelige ansatte på et mekanisk verksted med 15 ansatte.

Høyesterett kom til at begge kundene hadde utsatt kvinnen for seksuell trakassering. Adferden fra begge kundene var seksuelt betont, uønsket og plagsom for kvinnen. De ble dømt til å betale oppreisningserstatning med henholdsvis 15 000 og 20 000 kroner.

Dommen gir veiledning om den nedre grensen for forbudet mot seksuell trakassering.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen