Erstatningsansvar for ansvarlig søker etter plan- og bygningsloven

Høyesteretts dom 7. februar 2020, HR-2020-312-A, (sak nr. 19-086589SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

Solem Arkitektur AS
(advokat Gunnar Sørlie)

Arkitektbedriftene i Norge (partshjelper)
(advokat Steffen Asmundsson)

mot

Tommy Øvsthus Engvik
Henrik Tvervåg
Vibeke Leirfall
Johann Agust Sigurdsson
Geir Rønnich Olsen
Ingvill Engvik Øvsthus
Lisa Marie Fagertun
Linn Okkenhaug Getz
(advokat Dag Herrem)

Dommere: Webster, Kallerud, Bergsjø, Ringnes, Østensen Berglund

Saken gjaldt krav om erstatning fra kjøpere av fire nybygde boliger i Trondheim. Høyesterett kom til at et arkitektfirma, som var ansvarlig søker for prosjektet, kunne holdes ansvarlig for boligkjøpernes tap.

Arkitektfirmaet hadde ikke sørget for at oppgaven som ansvarlig prosjekterende for bygninger og installasjoner var belagt med ansvar. Etter overtakelse viste det seg at boligene hadde store mangler. Tak, vegger og terrasser måtte blant annet rives, og kjøperne ble påført kostnader opp mot 50 prosent av kjøpesummen. Høyesterett fant at ansatte i arkitektfirmaet på uaktsom måte hadde brutt pliktene som ansvarlig søker, slik at det forelå ansvarsgrunnlag. Etter Høyesteretts syn var kjøpernes krav også erstatningsrettslig vernet, og de fikk dermed medhold i at de hadde krav på erstatning.

Dommen gir veiledning om ansvarlig søkers ansvar ved brudd på plan- og bygningsloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen