Avgjørelser 2021

Alle avgjørelser

Straff for langvarig ulovlig opphold i Norge

Høyesteretts dom 15. april 2021, HR-2021-798-A, (sak nr. 20-182431STR-HRET) A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Andreas Magne Alfoni Strand)

Ankenektelse i sak om tap av førerrett

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. april 2021, HR-2021-694-U, (sak nr. 21-033505STR-HRET), straffesak, anke over dom.  A (advokat Benny Solheim) mot Påtalemyndigheten

Fastsettelse av samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 29. mars 2021, HR-2021-676-U, (sak nr. 21-040649SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Alexander Nyheim Jenssen) mot X kommune, B (advokat Tore Johan Erstad)

Salg av bolig med skjeggkre

Høyesteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-668-A, (sak nr. 20-144513SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI Global Specialty SE (advokat Arne Meidell) mot Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) II.  Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) mot Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, H...

Vedtak om felling av ulv

Høyesteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-662-A, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I.  Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Asgeir Nygård), (rettslig medhjelper: advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad), Utmarkskommunenes Sammenslutnin...

Arbeidsrett – oppsigelse i prøvetid

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-605-A, (sak nr. 20-158072SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Øyvind Hasli-Nielsen) mot X AS (advokat Eivind Arntsen)

Straffutmåling ved brannstiftelse i boligblokk

Høyesteretts dom 18. mars 2021, HR-2021-604-A, (sak nr. 20-180305STR-HRET), straffesak, anke over dom. Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen) mot A (advokat Arild Christian Dyngeland)

Krav fra pressen om innsyn i dokumenter i en avsluttet straffesak

Høyesteretts kjennelse 9. mars 2021, HR-2021-526-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Ankenektelse i sak om seksuallovbrudd

Høyesteretts ankeutvlags beslutning 9. mars 2021, HR-2021-528-U, (sak nr. 21-016171STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Øyvind Gladhaug Berre) mot Påtalemyndigheten

Opphevelse av ankenektelse i sak om overtredelse av utlendingsloven

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. mars 2021, HR-2021-499-U, (sak nr. 21-018586STR-HRET), straffesak, anke over beslutning.  A (advokat Brynjar Nielsen Meling v/advokatfullmektig Vetle André Mitchell J ensen)  mot              Påtalemyndigheten (statsadvokat Oddbjørn Søreide)

Barnevern – samvær etter omsorgsovertakelse

Høyesteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-475-A, (sak nr. 20-137359SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Pirashanthy Sivabalachandran) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Barnevern – fastsettelse av samvær

Høyesteretts dom 2. mars 2021, HR-2021-474-A, (sak nr. 20-140524SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B (advokat Geir Olav Pedersen) mot X kommune (advokat Frode Lauareid)

Nei til EU tillates å reise sak om EUs tredje energimarkedspakke

Høyesteretts kjennelse 1. mars 2021, HR-2021-417-P, (sak nr. 20-123772SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Nei til EU (advokat Kjell Magnus Brygfjeld) (Rettslig medhjelper: advokat Bent Endresen) mot staten v/Utenriksdepartementet (regjeringsadvokat Fredrik Sejersted)

Grensen mellom simpel og grov narkotikaforbrytelse

Høyesteretts ankeutvalgs dom og beslutning 24. februar 2021, HR-2021-401-U, (sak nr. 21-004064STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Hanne Wold Johansen) mot Påtalemyndigheten   II.  Påtalemyndigheten mot A (advokat Hanne Wold Johansen)

Ankenektelse i sak om voldtekt

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 22. februar 2021, HR-2021-372-U, (sak nr. 21-009533STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten

Fristforelegg ved pålegg om bruk av prosessfullmektig

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. februar 2021, HR-2021-343-U, (sak nr. 21-002095SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Scandian Accessories AS (Abdul Wahab Ahmad) mot Decrouy SARL v/styreleder Clèment Jean-Paul Decrouy

Førerkortbeslag – bruk av mobiltelefon under kjøring

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-303-U, (sak nr. 21-023219STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Eirik Andre Simonsen) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Tore Finne Størmer)

Inndragning av utbytte ved drift av ulovlig pokerklubb

Høyesteretts dom 15. februar 2021, HR-2021-301-A, (sak nr. 20-147966STR-HRET), straffesak, anke over dom. I. A (advokat Marius Oscar Dietrichson) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) II. Påtalemyndigheten (statsadvokat Stein Vale) mot A (advokat Marius Oscar Dietrichson)

Domsmyndighet i arvetvist under privat skifte

Høyesteretts kjennelse 15. februar 2021, HR-2021-291-A, (sak nr. 20-093263SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M (advokat Claus Krag Brynildsen) mot N (advokat Marie Nesvik)

Opphevelse av lagmannsrettens avgjørelse i sak om yrkesskade

Høyesteretts ankeutvalgs dom 11. februar 2021, HR-2021-267-U, (sak nr. 20-186681SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Nora Løvøi Bjørnstad) mot Staten v/Statens pensjonskasse (Regjeringsadvokaten v/advokat Håvard Hansen Holdø)

Opphevelse av lagmannsrettens kjennelse på grunn av saksbehandlingsfeil

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 10. februar 2021, HR-2021-261-U, (sak nr. 21-020258STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Henriette Willix) (advokat Aurora Lindeland Geelmuyden), B (advokat Ida-Cathinka Guse) (advokat Marijana Lozic), C (bistandsadvokat Brit Kjelleberg) mot Norsk Presseforbund, Norsk Redaktørforening, Andre parter D (advokat Knut Ditlev-Simonsen v/advokatfull...

Rettshåndhevelsesarrest

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-245-U, (sak nr. 21-019710STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Knut Henning Larsen) mot Påtalemyndigheten

Ankenektelse i bøteforhold

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. februar 2021, HR-2021-252-U, (sak nr. 21-013493STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A mot Påtalemyndigheten

Hensynsløs atferd ved Facebook-innlegg

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 8. februar 2021, HR-2021-237-U, (sak nr. 21-009470STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Kjetil Hugo Nilsen) mot Påtalemyndigheten

Tillatelse til strømming, lyd- og bildeopptak av digital ankeforhandling

Høyesteretts beslutning 5. februar 2021, HR-2021-216-A, (sak nr. 20-106562STR-HRET) Verdens Gang AS (advokat Halvard Helle), Norsk Redaktørforening (partshjelper), Norsk Journalistlag (partshjelper) (advokat Halvor Manshaus) mot Den offentlige påtalemyndighet v/Riksadvokaten (advokat Ane Sydnes Egeland)

Beregning av ankesum ved anke til lagmannsretten

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 4. februar 2021, HR-2021-206-U, (sak nr. 21-002161SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Steinar Svarte, May Sissel Husby Svarte mot Advokatfirmaet Hjort DA (advokat Liv Zimmermann v/advokatfullmektig Aleksander Bergby Henriksen)

Forståelsen av utlendingslovens bestemmelse om opphør av flyktningstatus

Høyesteretts dom 3. februar 2021, HR-2021-203-A, (sak nr. 20-121835SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A, B, C (advokat Arild Karl Humlen), Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) (advokat Stephan Lange Jervell) (partshjelper), FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) (advokat Terje Einarsen) (partshjelper) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Ingvill Matre Meinich)

Varetektsfengsling pga unndragelsesfare fra soning

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 2. februar 2021, HR-2021-187-U, (sak nr. 21-015686STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse. A (advokat Bernt Heiberg) mot Påtalemyndigheten (politiadvokat Christian Eckhoff)

Tillatelse til å følge sak om omfang av samværsrett

Den 29. januar 2021 ble det med hjemmel i tvisteloven § 19-2 andre ledd av dommer Østensen Berglund avsagt beslutning og kjennelse i sak HR-2021-164-F, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot Bergen kommune (Bergen kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Stansing av sak etter tvisteloven § 16-18 andre ledd

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 29. januar 2021, HR-2021-151-U, (sak nr. 20-178240SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Trannel International Limited (advokat Jan Magne Langseth) mot Staten v/Kulturdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Simen Hammersvik)

Siktedes rett til avgjørelse innen rimelig tid

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 28. januar 2021, HR-2021-141-U, (sak nr. 21-010095STR-HRET), straffesak, anke over beslutning. A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (konstituert statsadvokat Christer Gangsø)

Mangelskrav etter bustadoppføringslova

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 25. januar 2021, HR-2021-128-U, (sak nr. 20-097636SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat Håkon Ustaheim) mot Jarlsø Eiendom AS (advokat Daniel Wikstøl)

Grensen mellom seksuell handling og seksuell omgang

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 20. januar 2021, HR-2021-101-U, (sak nr. 20-175173STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Mats Sakse Opshaug) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Magne Nyborg)

Beslutning om retting av dom

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 19. januar 2021, HR-2021-86-U, (sak nr. 20-176826SIV-HRET), sivil sak, anke over beslutning. Lunder & Aas AS (advokat Stein Fredrik Janzon) mot Eidsvoll kommune (advokat Steinar Mageli)

Bevissikring utenfor rettssak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-69-U, (sak nr. 20-166707SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse. Lonoy Geotools DA, Tore Stendal Lønøy, Arve Norvald Lønøy, Lonoy Geoconsulting AS, Terje Lønøy, (advokat Per Ludvig Erland advokat Tarjei Hovland) mot Equinor ASA (advokat Magnus Hauge Greaker)

Begjæring om bevisopptak

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 18. januar 2021, HR-2021-78-U, (sak nr. 20-138877SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. A (advokat John Christian Elden) mot X kommune (X kommune - Kommuneadvokaten v/advokat Stig Ravnestad)

Beregning av driftstilskudd til private barnehager

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-62-A, (sak nr. 20-136828SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Slangsvold barnehage, m.fl. (advokat Morten Steenstrup), Private Barnehagers Landsforbund (partshjelper) (advokat Einar Brunes) mot Fredrikstad kommune (advokat Alex Borch)

Virksomhetsoverdragelse og pensjonsrettigheter

Høyesteretts dom 18. januar 2021, HR-2021-61-A, (sak nr. 20-070378SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. Læringsverkstedet AS (advokat Stein Kimsås-Otterbech) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Nye bevis og bevistilgang i henvist sak

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning og kjennelse 13. januar 2021, HR-2021-50-U, (sak nr. 20-055609SIV-HRET), sivil sak, anke over dom. I. Staten v/Klima- og miljødepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Elisabeth Stenwig), Norges Bondelag (partshjelper), Norskog (partshjelper), Norges Skogeierforbund (partshjelper) (advokat Bjørn Terje Smistad)t, Utmarkskommunenes Sammenslutning (partshjelp...

Seksuell omgang med barn under 16 år

Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 11. januar 2021, HR-2021-37-U, (sak nr. 20-168880STR-HRET), straffesak, anke over dom. A (advokat Max Henrik Jespersen) mot Påtalemyndigheten

Til toppen