Salg av bolig med skjeggkre

Høyesteretts dom 26. mars 2021, HR-2021-668-A, (sak nr. 20-144513SIV-HRET), sivil sak, anke over dom.

I. 
Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI Global Specialty SE (advokat Arne Meidell) mot Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes)

II. 
Ernst Ottar Nøkkevangen, Pøni Iren Peggy Nøkkevangen (advokat Johan Ivar Ansnes) mot Torunn Klefstad, Erlend Klefstad, HDI Global Specialty SE (advokat Arne Meidell)

Dommere: Skoghøy, Matheson, Falkanger, Arntzen, Østensen Berglund

At en bolig solgt «som den er», hadde hatt skjeggkre, ga ikke kjøperne rett til prisavslag. Gjennom et skadedyrfirma hadde selgerne rettet mangelen. Ut fra firmaets rapporter og de metoder som var brukt, måtte det legges til grunn at boligen var blitt fri for skjeggkre. Det var ikke «godtgjort» noe verdifall som følge av risikoen for at bestanden tar seg opp igjen, jf. avhendingsloven § 4-12 andre ledd. Det var da ikke grunnlag for prisavslag for noe såkalt restlyte.

Kjøperne kunne heller ikke kreve prisavslag for de midlertidige bruksulempene de hadde hatt som følge av selgernes retting. Bekjempelsen av skjeggkreene hadde skjedd innen rimelig tid og uten urimelig ulempe for kjøperne, slik avhendingsloven § 4-10 første og tredje ledd krever. Gjennom rettingen var balansen i kontrakten gjenopprettet, og det var ikke grunnlag for prisavslag for de nevnte ulempene.

Avgjørelsen klargjør betydningen av at solgte boliger tidligere har hatt skjeggkre og om kjøpere kan få prisavslag for midlertidige bruksulemper knyttet til retting.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen