Prøving av vilkårene for utlevering til Italia

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 14. januar 2020, HR-2020-57-U, (sak nr. 19-182629STR-HRET), straffesak, anke over kjennelse:

Najumuddin Faraj Ahmad
(advokat Brynjar Nielsen Meling)

mot

Påtalemyndigheten
(politiadvokat Per Niklas Hafsmoe)

 

Dommere: Indreberg, Matheson og Bull

les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen