Om Høyesterett

Høyesteretts vestibyle. Løvene er designet av Lars Utne. Kulturhistorisk symboliserer løven mot, makt og myndighet. Foto: Sturlason

Høyesterett er landets øverste domstol og en prejudikatdomstol. Høyesteretts hovedoppgave er gjennom sine avgjørelser å bidra til rettsavklaring og rettsutvikling innenfor de rammene som følger av Grunnlov og lov.