Ansatte

Norges Høyesterett har 20 dommere og ledes av justitiarius.

Høyesteretts administrasjon består av omkring 45 personer. Disse er fordelt på en juridisk utredningsenhet og en administrativ stab. Justitiarius har som domstolleder også det øverste administrative ansvar, og deltar i behandlingen av administrative spørsmål av prinsipiell og stor praktisk betydning for domstolen. Høyesteretts administrasjon ledes til daglig av en direktør som er embetsmann, og en assisterende direktør. Juridisk utredningsenhet er den største enheten i Høyesteretts administrasjon og består av 26 personer inkludert leder og nestledere.

Til toppen