Arne Ringnes

Tiltrådt som høyesterettsdommer 18. august 2014

Født 1955 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1982
Møterett for Høyesterett 2001

Konsulent og førstekonsulent i Justisdepartementets lovavdeling, 1983 - 1985
Sekretær for Opphavsrettsutvalget, 1983 - 1986
Dommerfullmektig ved Indre Follo sorenskriverembete, 1985 - 1986
Advokatfullmektig i Thommessen Karlsrud Heyerdahl & Brunsvig 1986 - 1988
Partner og advokat i Advokatfirmaet Thommessen, 1989 - 2014
Leder av utvalg som utredet immaterialrettslige problemstillinger ved universitetene og høyskolene (Immaterialrettsutvalget), 2000 - 2003

Høyesterettsdommer fra 18. august 2014

Til toppen