Borgar Høgetveit Berg

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. mai 2017

Født 1970, oppvokst i Ål i Hallingdal
Juridisk embetseksamen 1997

Vit.ass., Institutt for Privatrett, UiO 1995-1996
Adv.flm./advokat, Regjeringsadvokaten 1998-2005
Kst. lagdommer, Hålogaland lagmannsrett 2003-2004
Advokat/partner i Advokatfirmaet Thommessen 2005-2017

Høyesterettsdommer fra 1. mai 2017

Til toppen