Cecilie Østensen Berglund

Tiltrådt som høyesterettsdommer 1. januar 2017

Født 1971 i Bærum
Juridisk embetseksamen 1998

Vitenskapelig assistent, Institutt for Privatrett, UiO 1996-1997
Advokatfullmektig, Thommessen Krefting Greve Lund AS 1998-1999
Dommerfullmektig, Ytre Follo sorenskriverembete 1999-2001
Utreder, senere nestleder Høyesteretts juridiske sekretariat 2002-2006
Assisterende direktør, Høyesterett 2007-2009
Kst. lagdommer, senere lagdommer, Borgarting lagmannsrett 2009-2013
Lagmann, Borgarting lagmannsrett 2013-2016

Høyesterettsdommer fra 1. januar 2017

Til toppen