Henrik Bull

Tiltrådt som høyesterettsdommer 17. januar 2011

Født 1957 i Oslo
Juridisk embetseksamen 1984
Dr. juris 2002

Det militære språkkurs i russisk, Forsvarets skole i etterretnings- og sikkerhetstjeneste, 1976-77
Russisk mellomfag 1978
Førstekonsulent, Justisdepartementets lovavdeling, 1985-87
Dommerfullmektig, Nedre Romerike herredsrett, 1987-88
Lovrådgiver, Justisdepartementets lovavdeling, 1988-96
Stipendiat tilknyttet Senter for europarett, Universitetet i Oslo, 1996-2002
Førsteamanuensis og daglig leder, Senter for europarett, Universitetet i Oslo, 2002-05
Dommer i EFTA-domstolen 2006-10

Høyesterettsdommer fra 17. januar 2011

Til toppen