Statistikk

Fra Høyesteretts vestibyle, inngang fra Høyesteretts plass. Foto: Høyesterett

Høyesterett mottar hvert år et stort antall anker. Det er ikke ventetid for å få en sak opp i Høyesterett. Sakene berammes så raskt som det lar seg gjøre ut fra prosessfullmektigenes forberedelser og program.

Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett og til avgjørelse i ankeutvalget foreligger, er på cirka én måned.

Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet og til ankeforhandling avholdes, er cirka seks måneder i sivile saker og cirka tre måneder i straffesaker.

Forretningsstatistikk 2018

Forretningsstatistikk 2017

Forretningsstatistikk 2016

Forretningsstatistikk 2015

Forretningsstatistikk 2014

Forretningsstatistikk 2013

Forretningsstatistikk 2012

Forretningsstatistikk 2011

Forretningsstatistikk 2010

Forretningsstatistikk 2009