Ledige stillinger

Høyesteretts ansatte våren 2016
Høyesteretts ansatte våren 2016 Foto: Høyesterett

Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter og et embete som direktør.

Domstolen har videre en assisterende direktør, en juridisk utredningsenhet på 25 stillinger inkludert utredningsleder og nestledere og 22 stillinger innen administrasjon og saksbehandling.

Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høyesterett ledes av direktøren.

Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo.
Bildet viser Høyesteretts ansatte våren 2016.

Studentutreder

Juridisk utredningsenhet ansetter studenter i studentvikariat og som studentutredere i deltidsstilling.