Ledige stillinger

Høyesteretts ansatte våren 2016
Høyesteretts ansatte våren 2016 Foto: Høyesterett

Høyesterett er landets øverste domstol og har som hovedoppgave å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høyesterett blir ledet av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommerembeter og et embete som direktør.

Domstolen har videre en assisterende direktør, en juridisk utredningsenhet på 25 stillinger inkludert utredningsleder og nestledere og 22 stillinger innen administrasjon og saksbehandling.

Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høyesterett ledes av direktøren.

Høyesterett holder til i Høyesteretts Hus i Oslo.
Bildet viser Høyesteretts ansatte våren 2016.

Ledig stilling som sekretær i Administrativ eining

Høgsterett er den øvste domstolen i landet og har som hovudoppgåve å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett blir leidd av justitiarius. I tillegg har domstolen 19 dommarembete, eitt embete som direktør, ein assisterande direktør, 25 andre juriststillingar og 24 stillingar innan administrasjon og sakshandsaming. Det juridiske og administrative støtteapparatet i Høgsterett blir...

Studentutreder

Juridisk utredningsenhet ansetter studenter i studentvikariat og som studentutredere i deltidsstilling.