Publikum og presse

Foto: Høyesterett

Høyesterett skal på eget initiativ informere allmennheten og massemediene om nye avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum.

Så snart partene er orientert, publiseres avgjørelsene med sammendrag på Høyesteretts nettsider.

Rettssakene er åpne for publikum.

Til toppen