Nettinformasjon

Høyesteretts Hus september 2010. Foto: Høyesterett

I Høyesterett er det de saker som behandles i Høyesteretts ankeutvalg og i Høyesteretts avdelinger, som utgjør dagsorden.

Her er noen tips om hvordan bruke www.høyesterett.no
Saklisten inneholder oversikt over alle saker som skal behandles av Høyesterett i avdeling. Saklisten med rettens sammensetning legges ut hver femte uke.

Avgjørelsene
De siste avgjørelsene publiseres under menyvalget Avgjørelser. Her publiseres alle nye avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum samt fra 1.12.2010 også begrunnede avgjørelser fra Høyesteretts ankeutvalg og anker over dom som er nektet fremmet.

Sammendrag av alle avgjørelser fra avdeling, storkammer og plenum foreligger elektronisk tilbake til januar 2000. Fra januar 2008 er disse avgjørelsene publisert i sin helhet. 

Henviste saker
Listen over henviste saker innholder alle saker som Høyesteretts ankeutvalg har henvist til behandling.

Språk
Språkvalgene nynorsk, samísk og engelsk gir tilgang til den delen av menyen som er tilgjengelig på disse språkene.

Søkefeltet
Dette er et fritekstsøk der du kan skrive inn ditt søkeord for søk på hele nettstedet.

Felles portal for domstolene
Dersom du ønsker informasjon om landets øvrige domstoler, er nettstedet www.domstol.no en nyttig adresse. Dette er en felles portal for alle domstolene i hele landet. Portalen inneholder informasjon og veiledning om alt som er felles for norske domstoler. Flere domstoler har i tillegg egne nettsider med oversikt over berammede saker og nye avgjørelser. På domstol.no vil du finne lenker til de domstolene som er på nett.

Ansvarlig redaktør for Høyesteretts nettsider er Svein Tore Andersen, tlf 22 03 59 82, mobil 930 07 743 epost sta@hoyesterett.no

Til toppen