Velkommen til Høyesterett

Høyesteretts fasade
Høyesteretts fasade Foto: Høyesterett

Det er to rettssaler i Høyesteretts Hus. Der behandles anker som er fremmet til muntlig behandling i avdeling, storkammer eller i plenum.

I den enkelte sak blir retten satt med fem dommere. Særlig viktige saker blir behandlet i storkammer med elleve dommere eller i plenum av den samlede Høyesterett.

Når dommerne møtes, har de ikke tidligere drøftet saken.

Hver dommer skal danne seg sin selvstendige mening om tvisten på bakgrunn av det som kommer frem under ankeforhandlingen.

Under rettssaken redegjør advokatene for saken og argumenterer for sitt syn. Dommerne stiller gjerne spørsmål.

I Norge har denne muntlige formen lang tradisjon. Muntlig behandling er mer utbredt i Norge enn i de fleste andre land, hvor saker i større grad behandles skriftlig.

 

Høyesterett inviterer hvert år publikum til åpen dag på en av de to siste lørdagene i oktober.

Til toppen