Saker

Høyesteretts Hus tegnet av byggets arkitekt Hans Jacob Sparre i 1903

Kommende rettsmøter

Torsdag 26. september 2019

Straffeprosess. Om telefonavhør av sakkyndige vitner og innsending av referat av muntlig forklaring i retten til Den rettsmedisinske kommisjon.

Torsdag 26. september 2019

Sivilprosess. Om forholdet mellom søksmålskompetanse etter samvirkeloven § 56 og tvisteloven § 1-3.