Arbeidsrett. Om utvelgelse ved nedbemanning.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 10. april 2019 at anke over Frostating lagmannsretts dom 7. desember 2018 skal behandles i Høyesterett.

Telenor Norge AS (advokat Sten Foyn)

mot

Elin Anne Larsen (advokat Karl Inge Rotmo)

Saksnummeret i Høyesterett er 19-026350SIV-HRET

Til toppen