Barnerett. Om den ene forelderen skal tillates å flytte med barna til utlandet.

Høyesteretts ankeutvalg besluttet 4. februar 2019 at anke over Agder lagmannsretts dom 21. november 2018 skal behandles i Høyesterett. 

A
(advokat Mette Ackenhausen)

mot

B
(advokat Nina Reiersen)

Saksnummeret til Høyesterett er 19-9047SIV-HRET
 

Til toppen